Mitt casino Välj casino

  • Svenska
  • English

Blindstrukturer

Här hittar ni strukturerna för våra turneringstyper, de börjar att gälla från och med första november 2022.

Texas NL
Struktur 0,5 – Turbo
Struktur 1
Struktur 2
Struktur 3

Rebuy
Struktur 4
Struktur 5 – Rebuy Madness
Struktur 6 – Rebuy Satellit

Weekend Turbo DS
Struktur 7

Pot-Limit Omaha (PLO)
Struktur 1 – PLO

Pot-Limit Omaha – NL Short handed
Struktur 2 – PLO-SH

Blindstrukturer

Här hittar ni strukturerna för våra turneringstyper, de börjar att gälla från och med första november 2022.

Texas NL
Struktur 0,5 – Turbo
Struktur 1
Struktur 2
Struktur 3

Rebuy
Struktur 4
Struktur 5 – Rebuy Madness
Struktur 6 – Rebuy Satellit

Weekend Turbo DS
Struktur 7

Pot-Limit Omaha (PLO)
Struktur 1 – PLO

Pot-Limit Omaha – NL Short handed
Struktur 2 – PLO-SH