Våra casinon i Göteborg och Malmö har nu stängt. Tack för de fina åren tillsammans! Läs mer om nedläggningen samt Regeringens promemoria för Casino Cosmopol Stockholm under "Om oss" i huvudmenyn.

  • Svenska
  • English

Allmänna villkor för Club Cosmopol

Dessa villkor gäller från och med 7 september 2021

1. Allmänt
Dessa villkor för Club Cosmopol (”Klubbvillkoren”) gäller för medlemskap i Club Cosmopol hos Casino Cosmopol AB (”Casino Cosmopol”). Den som efter ansökan beviljas medlemskap i Club Cosmopol kallas ”Medlem”.

Dessa Klubbvillkor finns tillgängliga på www.casinocosmopol.se (”Hemsidan”) och/eller kan erhållas i receptionen vid Casino Cosmopols casinon. Casino Cosmopol har rätt att ändra dessa Klubbvillkor utan särskilt meddelande till Medlemmen. Det åligger således Medlemmen att hålla sig uppdaterad om de vid var tid gällande Klubbvillkoren.

Som Medlem finns möjlighet att skapa en frivillig Club Cosmopol onlineprofil på Hemsidan. En Medlem med onlineprofil kan bland annat välja sina marknadsföringspreferenser och se tidigare genomförda köp till arrangemang. För skapandet av onlineprofil gäller särskilda villkor som Medlem informeras om i samband med skapandet av sin onlineprofil.

2. Ansökan
Ansökan om medlemskap ska ske i receptionen vid något av Casino Cosmopols casinon på en särskild blankett som tillhandahålls av Casino Cosmopol. Då ansökan har beviljats anses medlemskapet ingånget.

3. Vem som kan bli medlem i Club Cosmopol
Medlemskap i Club Cosmopol kan beviljas för fysisk person som har fyllt 20 år och som inte bedöms som klart olämplig för medlemskap av casinots personal.

4. Giltighetstid och uppsägningstid m.m.
Medlemskap i Club Cosmopol gäller tills vidare från tecknande och förmånerna som medlemskapet medför upphör automatiskt när medlemskapet avslutas.

Om Medlemmen frivilligt ingår ett avtal om, alternativt av Casino Cosmopol beslutar om, besöksförbud, pausas medlemskapet automatiskt under den period som besöksförbudet gäller.

Casino Cosmopol får säga upp avtalet om medlemskap i förtid med en uppsägningstid om en (1) månad eller med omedelbar verkan om Casino Cosmopol bedömer att det finns särskilda skäl.

Medlemmen får säga upp avtalet om medlemskap med omedelbar verkan. Medlemmens uppsägning ska meddelas receptionen på något av Casino Cosmopols casinon, alternativt begäras skriftligen till Club Cosmopol, Box 45, 101 20 Stockholm.

Casino Cosmopol kan även besluta att medlemskapet ska avslutas om Medlem inte besökt ett av Casino Cosmopols casinon under en längre tidsperiod som bestäms av Casino Cosmopol.

5. Kostnad för medlemskap
Medlemskap i Club Cosmopol är inte förenat med någon kostnad. Däremot måste varje besökare till ett casino erlägga en entréavgift vilket sker i form av ett årskort. Medlemskapet berättigar till en rabatterad kostnad för årskortet.

6. Personligt medlemskap
Medlemskap i Club Cosmopol är personligt och kan ej överlåtas.

7. Information och erbjudanden

Medlemmar erhåller marknadsföring och erbjudanden från Casino Cosmopol via e-post och/eller via SMS.

Casino Cosmopol behandlar Medlemmens e-postadress, telefonnummer (för SMS) samt uppgifter om postnummer för marknadsföringsändamål. Postnummer behandlas enbart för att Casino Cosmopol ska kunna rikta relevant och marknadsanpassat innehåll till Medlemmen utifrån dennes bostadsort.

Medlem kan när som helst tacka nej till direktreklam genom att avregistrera sig från utskicken via avregistreringslänk som medföljer utskicken (se vidare punkt 9).

8. Ansvarsbegränsning
Casino Cosmopol ansvarar endast för fel i Casino Cosmopols besöks-, spel- och övriga datorsystem som har orsakats av vårdslöshet. Casino Cosmopols ansvar är därvid begränsat till direkta skador.

9. Registrering och behandling av personuppgifter
Casino Cosmopol behandlar de personuppgifter som Medlemmen lämnar i sin ansökan om medlemskap under den tid som medlemskapet gäller. Dessa uppgifter behandlas enbart för registrering och administration av medlemskapet samt för att skicka information och erbjudanden.

Fullständig information om behandling av personuppgifter finns beskrivet i Information om behandling av personuppgifter, som finns på Hemsidan och kan även tillhandahållas av respektive casinos reception eller beställas genom att skriva till Casino Cosmopol AB, Box 45, 101 20 Stockholm.

10. Ändringar av dessa Klubbvillkor
Casino Cosmopol har rätt att när som helst ändra dessa Klubbvillkor med anledning av legala, tekniska eller kommersiella skäl. Ändringar kan även ske med anledning av Casino Cosmopols ändrade rutiner eller av säkerhetsskäl.

Om Klubbvillkoren ändras, och ändringen inte är obetydlig, ska Medlem informeras om detta i god tid innan ändringen träder ikraft.  Medlem har enligt punkten 4 ovan rätt att när som helst avsluta sitt medlemskap. En ändring tillämpas från det datum Casio Cosmopol anger.

11. Tvist
En eventuell tvist mellan Medlemmen och Casino Cosmopol kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden (eller ARN, Box 174, 101 23 Stockholm), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Du som Medlem kan även använda EU:s onlineplattform för att få hjälp om en tvist uppstått.

Tvister löses i övrigt i allmän domstol.

Allmänna villkor för Club Cosmopol

Dessa villkor gäller från och med 7 september 2021

1. Allmänt
Dessa villkor för Club Cosmopol (”Klubbvillkoren”) gäller för medlemskap i Club Cosmopol hos Casino Cosmopol AB (”Casino Cosmopol”). Den som efter ansökan beviljas medlemskap i Club Cosmopol kallas ”Medlem”.

Dessa Klubbvillkor finns tillgängliga på www.casinocosmopol.se (”Hemsidan”) och/eller kan erhållas i receptionen vid Casino Cosmopols casinon. Casino Cosmopol har rätt att ändra dessa Klubbvillkor utan särskilt meddelande till Medlemmen. Det åligger således Medlemmen att hålla sig uppdaterad om de vid var tid gällande Klubbvillkoren.

Som Medlem finns möjlighet att skapa en frivillig Club Cosmopol onlineprofil på Hemsidan. En Medlem med onlineprofil kan bland annat välja sina marknadsföringspreferenser och se tidigare genomförda köp till arrangemang. För skapandet av onlineprofil gäller särskilda villkor som Medlem informeras om i samband med skapandet av sin onlineprofil.

2. Ansökan
Ansökan om medlemskap ska ske i receptionen vid något av Casino Cosmopols casinon på en särskild blankett som tillhandahålls av Casino Cosmopol. Då ansökan har beviljats anses medlemskapet ingånget.

3. Vem som kan bli medlem i Club Cosmopol
Medlemskap i Club Cosmopol kan beviljas för fysisk person som har fyllt 20 år och som inte bedöms som klart olämplig för medlemskap av casinots personal.

4. Giltighetstid och uppsägningstid m.m.
Medlemskap i Club Cosmopol gäller tills vidare från tecknande och förmånerna som medlemskapet medför upphör automatiskt när medlemskapet avslutas.

Om Medlemmen frivilligt ingår ett avtal om, alternativt av Casino Cosmopol beslutar om, besöksförbud, pausas medlemskapet automatiskt under den period som besöksförbudet gäller.

Casino Cosmopol får säga upp avtalet om medlemskap i förtid med en uppsägningstid om en (1) månad eller med omedelbar verkan om Casino Cosmopol bedömer att det finns särskilda skäl.

Medlemmen får säga upp avtalet om medlemskap med omedelbar verkan. Medlemmens uppsägning ska meddelas receptionen på något av Casino Cosmopols casinon, alternativt begäras skriftligen till Club Cosmopol, Box 45, 101 20 Stockholm.

Casino Cosmopol kan även besluta att medlemskapet ska avslutas om Medlem inte besökt ett av Casino Cosmopols casinon under en längre tidsperiod som bestäms av Casino Cosmopol.

5. Kostnad för medlemskap
Medlemskap i Club Cosmopol är inte förenat med någon kostnad. Däremot måste varje besökare till ett casino erlägga en entréavgift vilket sker i form av ett årskort. Medlemskapet berättigar till en rabatterad kostnad för årskortet.

6. Personligt medlemskap
Medlemskap i Club Cosmopol är personligt och kan ej överlåtas.

7. Information och erbjudanden

Medlemmar erhåller marknadsföring och erbjudanden från Casino Cosmopol via e-post och/eller via SMS.

Casino Cosmopol behandlar Medlemmens e-postadress, telefonnummer (för SMS) samt uppgifter om postnummer för marknadsföringsändamål. Postnummer behandlas enbart för att Casino Cosmopol ska kunna rikta relevant och marknadsanpassat innehåll till Medlemmen utifrån dennes bostadsort.

Medlem kan när som helst tacka nej till direktreklam genom att avregistrera sig från utskicken via avregistreringslänk som medföljer utskicken (se vidare punkt 9).

8. Ansvarsbegränsning
Casino Cosmopol ansvarar endast för fel i Casino Cosmopols besöks-, spel- och övriga datorsystem som har orsakats av vårdslöshet. Casino Cosmopols ansvar är därvid begränsat till direkta skador.

9. Registrering och behandling av personuppgifter
Casino Cosmopol behandlar de personuppgifter som Medlemmen lämnar i sin ansökan om medlemskap under den tid som medlemskapet gäller. Dessa uppgifter behandlas enbart för registrering och administration av medlemskapet samt för att skicka information och erbjudanden.

Fullständig information om behandling av personuppgifter finns beskrivet i Information om behandling av personuppgifter, som finns på Hemsidan och kan även tillhandahållas av respektive casinos reception eller beställas genom att skriva till Casino Cosmopol AB, Box 45, 101 20 Stockholm.

10. Ändringar av dessa Klubbvillkor
Casino Cosmopol har rätt att när som helst ändra dessa Klubbvillkor med anledning av legala, tekniska eller kommersiella skäl. Ändringar kan även ske med anledning av Casino Cosmopols ändrade rutiner eller av säkerhetsskäl.

Om Klubbvillkoren ändras, och ändringen inte är obetydlig, ska Medlem informeras om detta i god tid innan ändringen träder ikraft.  Medlem har enligt punkten 4 ovan rätt att när som helst avsluta sitt medlemskap. En ändring tillämpas från det datum Casio Cosmopol anger.

11. Tvist
En eventuell tvist mellan Medlemmen och Casino Cosmopol kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden (eller ARN, Box 174, 101 23 Stockholm), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Du som Medlem kan även använda EU:s onlineplattform för att få hjälp om en tvist uppstått.

Tvister löses i övrigt i allmän domstol.