Mitt casino Välj casino

  • Svenska
  • English

Om Ranking

Det är 20% av deltagarna i en rankingturnering (dock minst 9 personer) som får rankingpoäng, avrundat till närmsta heltal. Minst 9 unika spelare måste vara med för att det ska bli ranking.

Poängen fördelas enligt följande formel

Plats Procent %
1 25 24 24 24 23 23 22 22 22 21,5
2 20 20 19 19 19 18 18 17,5 17,5 17
3 15 15 15 14 14 13 13 13 12,5 12,5
4 12 12 12 11 11 11 10 10 9,5 9,5
5 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8
6 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6
7 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
8 3 3 3 4 4 4 4 3,5 3,5 3,5
9 2 2 2 3 3 3 3,5 3 3 3
10 1 1 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5
11 1 1 1 2 2 2,5 2,5 2,5
12 1 1 1 2 2 2 2
13 1 1 1 2 2 2
14 1 1 1 2 2
15 1 1 1 1
16 1 1 1
17 1 1
18 1

 

Pott
Från varje turnering som berättigar till rankingpoäng tas 2,5% av totala summan och läggs i rankingpotten.

Rankingpoäng
Om en deal görs på finalbordet kommer också rankingpoängen att delas mellan de kvarvarande spelarna.
Vill deltagaren ha rankingpoäng ska denne komma fram samma dag som turneringen spelas. Vi ger alltså inte poäng i efterhand om gästen skulle ha glömt bort att komma fram på aktuell dag.


Rankingfinaler
Stockholm – 15/1 2023
Göteborg – 16/12 2022
Malmö  – 14/1 2023

Pengarna det spelas om i rankingfinalen är för 20 spelare där Top 18 går direkt till final. Plats 19–36 kvalar via en satellit där två går vidare till rankingfinalen. De sista två platserna får plats 19 markerantal till finalen.
I rankingfinalen får man marker proportionerligt till sina poäng och alla får priser enligt följande struktur:

Plats Procent
1 26,1
2 17,4
3 11,9
4 8,4
5 6,1
6 4,5
7 3,45
8 2,75
9 2,25
10 1,95
11 1,95
12 1,7
13 1,7
14 1,5
15 1,5
16 1,4
17 1,4
18 1,35
19 1,35
20 1,35

 

Om Ranking

Det är 20% av deltagarna i en rankingturnering (dock minst 9 personer) som får rankingpoäng, avrundat till närmsta heltal. Minst 9 unika spelare måste vara med för att det ska bli ranking.

Poängen fördelas enligt följande formel

Plats Procent %
1 25 24 24 24 23 23 22 22 22 21,5
2 20 20 19 19 19 18 18 17,5 17,5 17
3 15 15 15 14 14 13 13 13 12,5 12,5
4 12 12 12 11 11 11 10 10 9,5 9,5
5 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8
6 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6
7 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
8 3 3 3 4 4 4 4 3,5 3,5 3,5
9 2 2 2 3 3 3 3,5 3 3 3
10 1 1 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5
11 1 1 1 2 2 2,5 2,5 2,5
12 1 1 1 2 2 2 2
13 1 1 1 2 2 2
14 1 1 1 2 2
15 1 1 1 1
16 1 1 1
17 1 1
18 1

 

Pott
Från varje turnering som berättigar till rankingpoäng tas 2,5% av totala summan och läggs i rankingpotten.

Rankingpoäng
Om en deal görs på finalbordet kommer också rankingpoängen att delas mellan de kvarvarande spelarna.
Vill deltagaren ha rankingpoäng ska denne komma fram samma dag som turneringen spelas. Vi ger alltså inte poäng i efterhand om gästen skulle ha glömt bort att komma fram på aktuell dag.


Rankingfinaler
Stockholm – 15/1 2023
Göteborg – 16/12 2022
Malmö  – 14/1 2023

Pengarna det spelas om i rankingfinalen är för 20 spelare där Top 18 går direkt till final. Plats 19–36 kvalar via en satellit där två går vidare till rankingfinalen. De sista två platserna får plats 19 markerantal till finalen.
I rankingfinalen får man marker proportionerligt till sina poäng och alla får priser enligt följande struktur:

Plats Procent
1 26,1
2 17,4
3 11,9
4 8,4
5 6,1
6 4,5
7 3,45
8 2,75
9 2,25
10 1,95
11 1,95
12 1,7
13 1,7
14 1,5
15 1,5
16 1,4
17 1,4
18 1,35
19 1,35
20 1,35