Mitt casino Välj casino

  • Svenska
  • English

Behandling av Personuppgifter

Gällande från 12/5 2022

Information om Casino Cosmopols behandling av personuppgifter – gäster

Personuppgiftsansvarig är Casino Cosmopol AB, 556485-4296, 106 10 Stockholm. Dataskyddsombudet når du genom e-post till dataskyddsombudet@casinocosmopol.se eller brevledes till Casino Cosmopols Dataskyddsombud, SE-106 10 Stockholm.

Man har alltid rätt att:

• begära ut ett så kallat registerutdrag
• få felaktiga uppgifter rättade
• begära radering av personuppgifter (gäller inte om det finns laglig grund att behålla dem)
• invända mot, eller begära en begränsning av, en behandling av dina uppgifter
• återkalla ett samtycke till en behandling, om det är den legala grunden för behandlingen
• klaga hos Datainspektionen

De personuppgifter som behandlas av Casino Cosmopol kan komma att överföras till tredje land då Casino Cosmopol använder internationella leverantörer av vissa speltjänster och med spelen sammanhängande tjänster. Det krävs att överföringen har legalt stöd i dataskyddsförordningen och att en adekvat skyddsnivå upprätthålls.

Nedan följer en förteckning med de huvudsakliga ändamål som Casino Cosmopol behandlar dina personuppgifter för, den lagliga grunden, om du kan invända mot behandlingen samt hur länge vi sparar uppgifterna för respektive ändamål. Tidpunkter för när en personuppgift inte längre är åtkomligt för ett visst ändamål kan vara upp till en månad efter angiven sista tidpunkt nedan, på grund av att rensning av olika system kan ske med vissa intervall.

Då Casino Cosmopol lyder under regelverken som följer av penningtvättslagen och spellagen sparas uppgifter om dig, såsom personuppgifter och besök, m.m. dessutom i normalfallet i fem år för dessa ändamål. Det kan även finnas andra legala krav på att spara information längre perioder än vad som uppges nedan.

Casino Cosmopol använder personuppgiftsbiträden som behandlar dina personuppgifter för vår räkning. I sådana fall skrivs biträdesavtal med omfattande krav på den som behandlar uppgifterna så att den tekniska och organisatoriska säkerheten upprätthålls.

Casino Cosmopol kan komma att tillhandahålla olika typer av digitala webbsidor samt appar för mobiler och surfplattor. För enkelhetens skull kommer vi i denna text referera till samtliga dessa som ”webbplatser”.

Tabell över Casino Cosmopols behandling av personuppgifter

Behandling av Personuppgifter

Gällande från 12/5 2022

Information om Casino Cosmopols behandling av personuppgifter – gäster

Personuppgiftsansvarig är Casino Cosmopol AB, 556485-4296, 106 10 Stockholm. Dataskyddsombudet når du genom e-post till dataskyddsombudet@casinocosmopol.se eller brevledes till Casino Cosmopols Dataskyddsombud, SE-106 10 Stockholm.

Man har alltid rätt att:

• begära ut ett så kallat registerutdrag
• få felaktiga uppgifter rättade
• begära radering av personuppgifter (gäller inte om det finns laglig grund att behålla dem)
• invända mot, eller begära en begränsning av, en behandling av dina uppgifter
• återkalla ett samtycke till en behandling, om det är den legala grunden för behandlingen
• klaga hos Datainspektionen

De personuppgifter som behandlas av Casino Cosmopol kan komma att överföras till tredje land då Casino Cosmopol använder internationella leverantörer av vissa speltjänster och med spelen sammanhängande tjänster. Det krävs att överföringen har legalt stöd i dataskyddsförordningen och att en adekvat skyddsnivå upprätthålls.

Nedan följer en förteckning med de huvudsakliga ändamål som Casino Cosmopol behandlar dina personuppgifter för, den lagliga grunden, om du kan invända mot behandlingen samt hur länge vi sparar uppgifterna för respektive ändamål. Tidpunkter för när en personuppgift inte längre är åtkomligt för ett visst ändamål kan vara upp till en månad efter angiven sista tidpunkt nedan, på grund av att rensning av olika system kan ske med vissa intervall.

Då Casino Cosmopol lyder under regelverken som följer av penningtvättslagen och spellagen sparas uppgifter om dig, såsom personuppgifter och besök, m.m. dessutom i normalfallet i fem år för dessa ändamål. Det kan även finnas andra legala krav på att spara information längre perioder än vad som uppges nedan.

Casino Cosmopol använder personuppgiftsbiträden som behandlar dina personuppgifter för vår räkning. I sådana fall skrivs biträdesavtal med omfattande krav på den som behandlar uppgifterna så att den tekniska och organisatoriska säkerheten upprätthålls.

Casino Cosmopol kan komma att tillhandahålla olika typer av digitala webbsidor samt appar för mobiler och surfplattor. För enkelhetens skull kommer vi i denna text referera till samtliga dessa som ”webbplatser”.

Tabell över Casino Cosmopols behandling av personuppgifter