Våra casinon i Göteborg och Malmö har nu stängt. Tack för de fina åren tillsammans! Läs mer om nedläggningen samt Regeringens promemoria för Casino Cosmopol Stockholm under "Om oss" i huvudmenyn.

  • Svenska
  • English

Black Jack

Black Jack har sina rötter i det franska hasardspelet vingt-et-un (”tjugoett”) från mitten av 1700-talet. Varianten Black Jack uppstod i USA på 1910-talet och sedan andra världskriget har den kommit att bli världens vanligaste kortspel på casinon.

Black Jack är ett kortbaserat bordspel. Oftast används sex kortlekar med 52 kort i vardera. Alla spelare spelar mot banken. Målsättningen för dig som spelare är att din hand efter spelets slut ska ha ett värde som är närmare 21 än bankens hand. Kortens värde får dock inte vara över 21.

Korten och kortens värde
Black Jack spelas oftast med sex kortlekar med 52 kort var.

– Korten 2 till och med 10 är värda det poängtal som står angivet på spelkorten.
– Kung, dam och knekt är värda tio poäng.
– Ess är värt antingen ett poäng eller elva.

Bordet
Ett Black Jack-bord har normalt minst sex sittplatser med identiska insatszoner, kallade boxar. Den spelare som sitter vid en box placerar sina insatser inom den anvisade spelytan. I och med detta betraktas spelaren som innehavare av denna box och fattar därmed alla beslut som rör spelet för boxen.

Blandning av kort
Proceduren för att blanda kort bestäms av Casino Cosmopol. Korten blandas generellt automatiskt.

Boxinnehav och ”bakomspel”
Enbart spelare med sittplats vid bordet får göra insatser på andra boxinnehavares händer. Insatsen placeras då bakom boxinnehavarens insats. Även boxinnehavare får göra insatser i andra spelares boxar. Alla spelare får endast göra en insats per box. Summan av insatserna i en box får inte överskrida bordets maximiinsats.

Alla spelare, som spelar i den aktuella boxen, måste rätta sig efter boxinnehavarens beslut. Spelare får under inga omständigheter instruera varandra eller ge varandra råd.

Regler för insats
Insatser får göras enligt de regler som av Casino Cosmopol bestämts för det specifika bordet. Vid varje bord finns en minimi- och maximiinsats tydligt angiven. Dessa insatsnivåer kan ändras om Casino Cosmopol anser att det är nödvändigt.

Den första given
När alla insatser är gjorda, ska dealern dela ut ett kort till varje spelbox där en insats har gjorts. När detta är gjort, skall dealern ge sig själv ett kort och sedan dela ut ett andra kort till varje spelbox på samma sätt som ovan. De båda kort, som på detta sätt delats ut till varje box, kallas boxens ursprungliga giv.

När dealern har tagit fram det första kortet får spelarna inte längre röra eller ändra sina insatser.

”Black Jack”
När den totala summan av ursprungsgiven är 21, kallas denna hand för Black Jack. Om dealerns första kort är värt mindre än tio poäng, ska vinsten genast betalas ut till spelaren. I dessa fall är oddset 3:2. När vinsten är utbetald, ska dealern ta bort denna hand från boxen och placera korten på där för avsedd plats. Därefter frågar dealern övriga boxinnehavare, med början med den box som är längst till vänster, om de vill ha ytterligare ett kort. Varje hand ska avslutas innan ytterligare kort erbjuds nästa boxinnehavare så att alla spelare, en i taget och i turordning, kan bestämma sig för om de är nöjda eller om de vill ha ytterligare kort.

Spelarens beslut måste visas med en tydlig handsignal.

Om poängen på handen överstiger 21 förloras alla insatser i boxen. Dealern ska då genast samla in insatserna och sedan ta bort korten från boxen innan han/hon går vidare och delar ut kort till nästa hand.

Dubblering av insats
Om den ursprungliga handen är värd nio, tio eller elva poäng kan boxinnehavaren dubbla sin insats. Om boxinnehavaren dubblar kan den eventuella bakomspelaren välja att göra så. När en spelare har dubblat sin insats har han eller hon endast rätt till ytterligare ett kort.

Bakomspelaren tillåts men är inte tvungen att dubbla om boxinnehavaren dubblar.

Om den ursprungliga handen har ett värde av nio eller tio och detta värde uppnås med hjälp av ett ess, har detta ess ett fortsatt värde av ett. Det kan med andra ord aldrig bli värt elva igen under denna omgång.

Att dela upp, eller ”splitta” en hand
Om den ursprungliga handen som delats ut till en boxinnehavare innehåller två kort med samma värde, kan spelaren dela på dessa och därigenom skapa två separata händer. Om boxinnehavaren väljer att dela sina kort måste han/hon göra en insats på det andra kortet som motsvarar den ursprungliga insatsen.

En andra spelare som har gjort insatser på boxen, ska ges möjlighet att dela, men om han/hon väljer att inte göra det kommer insatsen att stanna kvar på handen till höger om spelaren (den första handen). De två delade korten och dess insatser ska nu räknas som två separata händer.

Boxinnehavaren spelar sedan enligt gällande regler och måste fatta alla beslut angående handen till höger innan han/hon fattar några beslut angående handen till vänster. Om det andra kortet till någon av dessa händer har samma värde som det första kortet kan spelaren återigen dela den handen och göra ytterligare en likvärdig insats.

Blir värdet på de två första korten efter en split nio, tio eller elva är spelaren tillåten att dubbla (dubbling beskrivet ovan).

Om boxinnehavaren delar på två ess får denne endast ytterligare ett kort per ess. För en boxinnehavare som delar på två ess eller två kort värda tio poäng, och med det nya kortet får 21 poäng på någon av händerna, räknas den handen inte som en Black Jack utan 21 och spelaren vinner lika mycket som insatsen, om det på slutet visar sig vara en vinnande hand.

Tre sjuor
Om de tre första korten som delas ut till en boxinnehavare är tre sjuor och boxinnehavaren inte har valt att dela på korten, ska de spelare, som har spelat på den handen, genast få betalt i enlighet med de satsade beloppen, oavsett om det är en vinnande hand eller inte. Spelaren har då möjlighet att vinna på handen en andra gång om den i slutet visar sig vara starkare än bankens.

När dealern har delat ut kort till alla de som vill ha kort, skall dealern dra ett andra kort såvida inte alla spelare redan har åkt ut. När dealerns poängsumma är 16 poäng eller lägre, ska ytterligare kort dras tills summan är 17 eller högre. När dealern får ett ess ska detta räknas som elva poäng om det leder till att summan blir 17 eller mer, men inte överstiger 21.

När dealern har avslutat en spelomgång ska han/hon samla in alla förlorade insatser och betala ut vinsterna motsols, från hans eller hennes höger till vänster.

Om dealern får över 21 poäng, ska alla spelare som fortfarande är med i spelomgången få betalt. Om dealern inte kommer upp i 21 poäng förlorar alla spelare, som har en poäng som understiger dealerns, sina insatser och alla spelare, som har en poäng som överstiger dealerns poäng, får betalt. Spelare, som har samma poäng som dealern, kan välja mellan att ta tillbaka sina insatser eller låta dem stå kvar till nästa spelomgång. Oddset vid utbetalning är 1:1,med undantag av en hand som har Black Jack, som betalar oddset 3:2. Black Jack vinner alltid över 21 poäng.

Om dealerns första kort är ett ess, kan spelarna försäkra sig mot att dealern får Black Jack. En spelare som vill försäkra sig ska, på försäkringslinjen, placera en summa som är lika stor som halva den egna insatsen. Dealern meddelar när möjligheten till försäkring upphör. En spelare som har en Black Jack, kan välja att begära ”jämna pengar”, det vill säga att få betalt till oddset 1:1 direkt, vilket fungerar precis som en försäkring. Om det andra kortet som dealern drar är värt tio poäng (Black Jack), ska han/hon samla in de förlorade insatserna och betala ut försäkringsinsatser till oddset 2:1. Vad gäller den/de spelare som har Black Jack och som ej redan begärt ”jämna pengar”, räknas handen som oavgjord.

Om dealern inte får Black Jack, förlorar spelarna sina försäkringsinsatser, därefter avslutar dealern spelomgången genom att samla in alla förlorande insatser och betala ut alla vinster motsols. Den eller de spelare som har Black Jack, och inte begärt ”jämna pengar”, vinner med oddset 3:2.

Insatsgränser
Vid bord med minimiinsatsen 100 kr är maximiinsatsen 2 000 kr
Vid bord med minimiinsatsen 200 kr är maximiinsatsen 4 000 kr

För att man som spelare ska få så bra odds mot banken som möjligt finns det ett sätt at spela som heter basic Black Jack. Det specificerar vad man ska göra i varje given situation enligt nedan.
Bankens matematiska fördel ” edge” är ca 2% och vid Basic Strategy 0,57%.

Basic European Black Jack

Player Dealer Player Dealer
Hard 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A Pairs 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
5 to 8 H H H H H H H H H H 2,2 P P P P P P H H H H
9 H D D D D H H H H H 3,3 P P P P P P H H H H
10 D D D D D D D D H H 4,4 H H H P P H H H H H
11 D D D D D D D D H H 5,5 D D D D D D D D H H
12 H H S S S H H H H H 6,6 P P P P P H H H H H
13 S S S S S H H H H H 7,7 P P P P P P H H H H
14 S S S S S H H H H H 8,8 P P P P P P P P H H
15 S S S S S H H H H H 9,9 P P P P P S P P S S
16 S S S S S H H H H H 10,10 S S S S S S S S S S
17 to 21 S S S S S S S S S S A,A P P P P P P P P P H

 

Soft 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A H Hit (Ta kort)
13 to 17 H H H H H H H H H H S Stand (Stanna)
18 S S S S S S S H H H D Double (Dubbla)
19 to 21 S S S S S S S S S S P Split (Splitta)


Sidospelet 21+3

21+3 är ett sidospel till spelet Black Jack där spelaren satsar på att få en pokerhand genom att kombinera sina två första kort från grundgiven med bankens första kort. Sidospelet påverkar inte utfallet av själva Black Jack-handen.

Minimum insatsen är 50 kr och maximum 1000 kr oavsett bordets minimum.

Om de första två korten från initial deal kombinerat med bankens första kort utgör en av följande pokerhänder tilldelas en vinst på 9:1 direkt.

• Färgstege

• Triss

• Stege

• Färg

Man kan endast vinna på insatsen en gång även om fler vinnande kombinationer skulle uppstå. T.ex. Q-Q-Q i spader.

 

Black Jack

Black Jack har sina rötter i det franska hasardspelet vingt-et-un (”tjugoett”) från mitten av 1700-talet. Varianten Black Jack uppstod i USA på 1910-talet och sedan andra världskriget har den kommit att bli världens vanligaste kortspel på casinon.

Black Jack är ett kortbaserat bordspel. Oftast används sex kortlekar med 52 kort i vardera. Alla spelare spelar mot banken. Målsättningen för dig som spelare är att din hand efter spelets slut ska ha ett värde som är närmare 21 än bankens hand. Kortens värde får dock inte vara över 21.

Korten och kortens värde
Black Jack spelas oftast med sex kortlekar med 52 kort var.

– Korten 2 till och med 10 är värda det poängtal som står angivet på spelkorten.
– Kung, dam och knekt är värda tio poäng.
– Ess är värt antingen ett poäng eller elva.

Bordet
Ett Black Jack-bord har normalt minst sex sittplatser med identiska insatszoner, kallade boxar. Den spelare som sitter vid en box placerar sina insatser inom den anvisade spelytan. I och med detta betraktas spelaren som innehavare av denna box och fattar därmed alla beslut som rör spelet för boxen.

Blandning av kort
Proceduren för att blanda kort bestäms av Casino Cosmopol. Korten blandas generellt automatiskt.

Boxinnehav och ”bakomspel”
Enbart spelare med sittplats vid bordet får göra insatser på andra boxinnehavares händer. Insatsen placeras då bakom boxinnehavarens insats. Även boxinnehavare får göra insatser i andra spelares boxar. Alla spelare får endast göra en insats per box. Summan av insatserna i en box får inte överskrida bordets maximiinsats.

Alla spelare, som spelar i den aktuella boxen, måste rätta sig efter boxinnehavarens beslut. Spelare får under inga omständigheter instruera varandra eller ge varandra råd.

Regler för insats
Insatser får göras enligt de regler som av Casino Cosmopol bestämts för det specifika bordet. Vid varje bord finns en minimi- och maximiinsats tydligt angiven. Dessa insatsnivåer kan ändras om Casino Cosmopol anser att det är nödvändigt.

Den första given
När alla insatser är gjorda, ska dealern dela ut ett kort till varje spelbox där en insats har gjorts. När detta är gjort, skall dealern ge sig själv ett kort och sedan dela ut ett andra kort till varje spelbox på samma sätt som ovan. De båda kort, som på detta sätt delats ut till varje box, kallas boxens ursprungliga giv.

När dealern har tagit fram det första kortet får spelarna inte längre röra eller ändra sina insatser.

”Black Jack”
När den totala summan av ursprungsgiven är 21, kallas denna hand för Black Jack. Om dealerns första kort är värt mindre än tio poäng, ska vinsten genast betalas ut till spelaren. I dessa fall är oddset 3:2. När vinsten är utbetald, ska dealern ta bort denna hand från boxen och placera korten på där för avsedd plats. Därefter frågar dealern övriga boxinnehavare, med början med den box som är längst till vänster, om de vill ha ytterligare ett kort. Varje hand ska avslutas innan ytterligare kort erbjuds nästa boxinnehavare så att alla spelare, en i taget och i turordning, kan bestämma sig för om de är nöjda eller om de vill ha ytterligare kort.

Spelarens beslut måste visas med en tydlig handsignal.

Om poängen på handen överstiger 21 förloras alla insatser i boxen. Dealern ska då genast samla in insatserna och sedan ta bort korten från boxen innan han/hon går vidare och delar ut kort till nästa hand.

Dubblering av insats
Om den ursprungliga handen är värd nio, tio eller elva poäng kan boxinnehavaren dubbla sin insats. Om boxinnehavaren dubblar kan den eventuella bakomspelaren välja att göra så. När en spelare har dubblat sin insats har han eller hon endast rätt till ytterligare ett kort.

Bakomspelaren tillåts men är inte tvungen att dubbla om boxinnehavaren dubblar.

Om den ursprungliga handen har ett värde av nio eller tio och detta värde uppnås med hjälp av ett ess, har detta ess ett fortsatt värde av ett. Det kan med andra ord aldrig bli värt elva igen under denna omgång.

Att dela upp, eller ”splitta” en hand
Om den ursprungliga handen som delats ut till en boxinnehavare innehåller två kort med samma värde, kan spelaren dela på dessa och därigenom skapa två separata händer. Om boxinnehavaren väljer att dela sina kort måste han/hon göra en insats på det andra kortet som motsvarar den ursprungliga insatsen.

En andra spelare som har gjort insatser på boxen, ska ges möjlighet att dela, men om han/hon väljer att inte göra det kommer insatsen att stanna kvar på handen till höger om spelaren (den första handen). De två delade korten och dess insatser ska nu räknas som två separata händer.

Boxinnehavaren spelar sedan enligt gällande regler och måste fatta alla beslut angående handen till höger innan han/hon fattar några beslut angående handen till vänster. Om det andra kortet till någon av dessa händer har samma värde som det första kortet kan spelaren återigen dela den handen och göra ytterligare en likvärdig insats.

Blir värdet på de två första korten efter en split nio, tio eller elva är spelaren tillåten att dubbla (dubbling beskrivet ovan).

Om boxinnehavaren delar på två ess får denne endast ytterligare ett kort per ess. För en boxinnehavare som delar på två ess eller två kort värda tio poäng, och med det nya kortet får 21 poäng på någon av händerna, räknas den handen inte som en Black Jack utan 21 och spelaren vinner lika mycket som insatsen, om det på slutet visar sig vara en vinnande hand.

Tre sjuor
Om de tre första korten som delas ut till en boxinnehavare är tre sjuor och boxinnehavaren inte har valt att dela på korten, ska de spelare, som har spelat på den handen, genast få betalt i enlighet med de satsade beloppen, oavsett om det är en vinnande hand eller inte. Spelaren har då möjlighet att vinna på handen en andra gång om den i slutet visar sig vara starkare än bankens.

När dealern har delat ut kort till alla de som vill ha kort, skall dealern dra ett andra kort såvida inte alla spelare redan har åkt ut. När dealerns poängsumma är 16 poäng eller lägre, ska ytterligare kort dras tills summan är 17 eller högre. När dealern får ett ess ska detta räknas som elva poäng om det leder till att summan blir 17 eller mer, men inte överstiger 21.

När dealern har avslutat en spelomgång ska han/hon samla in alla förlorade insatser och betala ut vinsterna motsols, från hans eller hennes höger till vänster.

Om dealern får över 21 poäng, ska alla spelare som fortfarande är med i spelomgången få betalt. Om dealern inte kommer upp i 21 poäng förlorar alla spelare, som har en poäng som understiger dealerns, sina insatser och alla spelare, som har en poäng som överstiger dealerns poäng, får betalt. Spelare, som har samma poäng som dealern, kan välja mellan att ta tillbaka sina insatser eller låta dem stå kvar till nästa spelomgång. Oddset vid utbetalning är 1:1,med undantag av en hand som har Black Jack, som betalar oddset 3:2. Black Jack vinner alltid över 21 poäng.

Om dealerns första kort är ett ess, kan spelarna försäkra sig mot att dealern får Black Jack. En spelare som vill försäkra sig ska, på försäkringslinjen, placera en summa som är lika stor som halva den egna insatsen. Dealern meddelar när möjligheten till försäkring upphör. En spelare som har en Black Jack, kan välja att begära ”jämna pengar”, det vill säga att få betalt till oddset 1:1 direkt, vilket fungerar precis som en försäkring. Om det andra kortet som dealern drar är värt tio poäng (Black Jack), ska han/hon samla in de förlorade insatserna och betala ut försäkringsinsatser till oddset 2:1. Vad gäller den/de spelare som har Black Jack och som ej redan begärt ”jämna pengar”, räknas handen som oavgjord.

Om dealern inte får Black Jack, förlorar spelarna sina försäkringsinsatser, därefter avslutar dealern spelomgången genom att samla in alla förlorande insatser och betala ut alla vinster motsols. Den eller de spelare som har Black Jack, och inte begärt ”jämna pengar”, vinner med oddset 3:2.

Insatsgränser
Vid bord med minimiinsatsen 100 kr är maximiinsatsen 2 000 kr
Vid bord med minimiinsatsen 200 kr är maximiinsatsen 4 000 kr

För att man som spelare ska få så bra odds mot banken som möjligt finns det ett sätt at spela som heter basic Black Jack. Det specificerar vad man ska göra i varje given situation enligt nedan.
Bankens matematiska fördel ” edge” är ca 2% och vid Basic Strategy 0,57%.

Basic European Black Jack

Player Dealer Player Dealer
Hard 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A Pairs 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
5 to 8 H H H H H H H H H H 2,2 P P P P P P H H H H
9 H D D D D H H H H H 3,3 P P P P P P H H H H
10 D D D D D D D D H H 4,4 H H H P P H H H H H
11 D D D D D D D D H H 5,5 D D D D D D D D H H
12 H H S S S H H H H H 6,6 P P P P P H H H H H
13 S S S S S H H H H H 7,7 P P P P P P H H H H
14 S S S S S H H H H H 8,8 P P P P P P P P H H
15 S S S S S H H H H H 9,9 P P P P P S P P S S
16 S S S S S H H H H H 10,10 S S S S S S S S S S
17 to 21 S S S S S S S S S S A,A P P P P P P P P P H

 

Soft 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A H Hit (Ta kort)
13 to 17 H H H H H H H H H H S Stand (Stanna)
18 S S S S S S S H H H D Double (Dubbla)
19 to 21 S S S S S S S S S S P Split (Splitta)


Sidospelet 21+3

21+3 är ett sidospel till spelet Black Jack där spelaren satsar på att få en pokerhand genom att kombinera sina två första kort från grundgiven med bankens första kort. Sidospelet påverkar inte utfallet av själva Black Jack-handen.

Minimum insatsen är 50 kr och maximum 1000 kr oavsett bordets minimum.

Om de första två korten från initial deal kombinerat med bankens första kort utgör en av följande pokerhänder tilldelas en vinst på 9:1 direkt.

• Färgstege

• Triss

• Stege

• Färg

Man kan endast vinna på insatsen en gång även om fler vinnande kombinationer skulle uppstå. T.ex. Q-Q-Q i spader.