Mitt casino Välj casino

  • Svenska
  • English

Roulette

Roulette är i grunden ett mycket enkelt spel: du satsar på det nummer som du tror ska komma upp härnäst i hjulet. Ett hjul indelat i 37 numrerade fack (1-36 samt en 0:a). Det sätts i rotation, varpå en kula snurras runt inuti hjulet och så småningom hamnar i ett av facken.

Alla spelare som satsat på det numret, eller på en kombination där det numret ingår, vinner. De olika numren är inte arrangerade i ordning på roulettehjulet, utan i en blandning av höga och låga, udda och jämna osv.

Insatsgränser

Vid bord med minsta insats 25 kr är max-insatsen:
Straight-up 1 000 kr
Split 2 000 kr
Street 3 000 kr
Corner 4 000 kr
Six line 6 000 kr
Dozens/columns 12 000 kr
Even chances 18 000 kr

Minimiinsatsen för Dozens/Columns/Even chances är 100 kr.
Minimiinsatsen för grannbets och serier är 50kr.

Vid bord med minsta insats 50 kr är max-insatsen:
Straight-up 2 000 kr
Split 4 000 kr
Street 6 000 kr
Corner 8 000 kr
Six line 12 000 kr
Dozens/columns 24 000 kr
Even chances 36 000 kr

Minimiinsatsen för Dozens/Columns/Even chances är 500 kr.

Vid bord med minsta insats 100 kr är max-insatsen:
Straight-up 3 000 kr
Split 6 000 kr
Street 9 000 kr
Corner 12 000 kr
Six line 18 000 kr
Dozens/columns 36 000 kr
Even chances 54 000 kr

Minsta insats för Dozens/Columns/Even chances är 1000 kr.

Sannolikheten för vinst vid:
Straight-up 2,7%
Split 5,4%
Street 8,1%
Corner 10,8%
Six line 16,2%
Dozens/columns 32,4%
Even chances 48,6%
(Som nämnts tidigare förlorar man bara hälften av sin insats på Even Chances om nollan kommer in. Sannolikheten för att detta inträffar är 2,7 %)

Insatser och utdelningar
Det finns flera olika slag av insatser du kan göra på roulettebordets layout. Givetvis får du om du vill göra flera insatser, på olika ställen på bordet.

Du får satsa även när dealern har satt igång kulan, ända tills det att han/hon annonserar ”inga fler insatser”. Från det ögonblicket får inga insatser läggas till eller ändras.

Enkelnummer
(benämnt numéro plein på franskspråkiga casinon resp. single number eller straight-up på engelskspråkiga): Du placerar din insats i rutan för numret, och vinner det numret vinner du 35 gånger insatsen (du får dessutom alltid behålla din insats vid vinst).

Två nummer
(à cheval resp. split bet): Du placerar din insats på linjen mellan två angränsande nummer på layouten, och vinner något av dem vinner du 17 gånger insatsen.

Rad
(transversale pleine resp. street bet eller trio bet): Du placerar din insats på linjen ute i kanten, och vinner något av de tre numren i den raden vinner du 11 gånger insatsen.

Rad med nollan
(transversale pleine avec zéro resp. zero street bet): Du placerar din insats på en inre linjekorsning vid nollan, och vinner något av numren 0-1-2 (alternativt 0-2-3, beroende på var du placerade insatsen) vinner du 11 gånger insatsen.

Hörn
(carré resp. corner bet): Du placerar din insats på en linjekorsning inne bland numren, och vinner något av de fyra angränsande numren vinner du 8 gånger insatsen.

Hörn med nollan
(carré avec zéro resp. zero corner bet): Du placerar din insats på en yttre linjekorsning i anslutning till nollan, och vinner något av numren 0-1-2-3 vinner du 8 gånger insatsen.

Dubbelrad
(sixain, transversale simple resp. six line): Du placerar din insats på en linjekorsning ute i kanten, och vinner något av de sex numren vinner du 5 gånger insatsen.

Dussin
(douzaine resp. dozen bet): Du placerar din insats på fältet märkt ”1st 12”, och vinner något av numren 1-12 vinner du 2 gånger insatsen. Motsvarande gäller för ”2nd 12” (vinst på 13-24) och ”3rd 12” (vinst på 25-36).

Kolonn
(colonne resp. column bet): Du placerar din insats på något av fälten nedanför en kolumn med 12 nummer, och vinner något av numren i den kolumnen vinner du 2 gånger insatsen.

De enkla chanserna
(les chances simple resp. the outside bets): Dessa utgörs av de sex olika fälten ute på långsidan av bordets layout, och du placerar din insats inuti önskat fält. För samtliga av de enkla chanserna gäller att du vinner jämna pengar, dvs. lika mycket som du satsat. De olika fälten är RED respektive BLACK (rouge/noir, vinst på alla röda respektive alla svarta nummer), ODD respektive EVEN (impair/pair, vinst på alla udda respektive alla jämna nummer) och LOW respektive HIGH (manque/passe, vinst på numren 1-18 respektive 19-36).

Skulle nollan komma upp medan du satsat på en eller flera av de enkla chanserna, får du tillbaka hälften av din insats medan den andra halvan går förlorad till banken. Denna regel brukar internationellt kallas för le partage. Insatsmöjligheterna (A) – (I) benämns les chances multiples på franskspråkiga casinon. På engelskspråkiga casinon räknas även dussin och kolonner till the outside bets, medan de övriga insatsmöjligheterna (A) – (G) benämns the inside bets.

Olika former av roulette
Roulette finns i två huvudformer: den franska med 37 nummer på hjulet (1-36 plus en 0:a) och den amerikanska med 38 nummer på hjulet (1-36 plus två ”nollor”; 0 och 00).

Så spelar du roulette
Ett hjul indelat i 37 numrerade fack (1-36 samt en 0:a) sätts i rotation, varpå en kula snurras runt inuti hjulet och så småningom hamnar i ett av facken: alla spelare som satsat på det numret, eller på en kombination där det numret ingår, vinner. De olika numren är inte arrangerade i ordning på roulettehjulet, utan i en blandning av höga och låga, udda och jämna osv.

Bordet
På bordet vid sidan om hjulet finns en layout med alla de 37 olika numren representerade. Dessutom finns där ett antal andra fält; mer om dessa nedan. Det är på bordet som du placerar dina insatser. Allt satsande sker med marker. Före varje snurrning på hjulet kan du göra en eller flera insatser, genom att placera marker på antingen ett nummer, eller på en linjekorsning mellan olika angränsande nummer, eller på något av de övriga fälten.

Spelet
När du är färdig med dina insatser sätter dealern igång roulettehjulet och kulan. Så småningom stannar kulan på ett nummer på hjulet. Det vinnande numret visas på en särskild display. Alla insatser som omfattar det numret ger vinst. Hur stor din vinst blir beror dels på hur mycket du satsat, dels också på vilken kombination av nummer som du satsat på. Se närmare om de olika insatserna och utdelningarna nedan.

Roulette på Casino Cosmopol
Den form av spelet som erbjuds på Casino Cosmopol är en variant av amerikansk roulette med 36 nummer plus enkel nolla (ingen dubbel nolla således). När du gästar något av våra casinon och spelar roulette kan du antingen använda samma standardmarker som används till övriga spel inne på casinot och som har olika fastställda värden, men helst ska kan du växla till dig de speciella marker som används vid just det roulettebordet. Dessa senare marker är i olika färger, och du får en ”egen” färg när du köper in dig. Detta är för att hjälpa dealern som sköter spelet vid bordet att hålla reda på vilken av spelarna som har satsat vad.

Det finns undre och övre gränser för storleken på respektive insatser du får göra. Dessa insatser anges med en liten skylt på bordet, och kan variera från bord till bord. Observera att maximi- och minimiinsatserna alltid är högre för de så kallade enkla chanserna (se ovan) än vad de är för övriga insatser. Titta på skylten innan du börjar spela, så att du vet att det är insatser som du känner dig komfortabel med.

Om du köper in dig vid roulettebordet måste du ange det värde som du vill att dina egna marker ska gälla för. I praktiken lägger du fram t.ex.  femhundra kronor i marker på bordet, och säger till dealern: ”tjugofemkronorsmarker” (eller vad du nu önskar spela med). Dealern kommer då att anteckna värdet på dina marker på en tavla, och sedan ge dig så många att de motsvarar värdet av ditt inköp, i detta fall 20 st marker, värda 25 kr styck. Hade du sagt ”Hundrakronorsmarker” hade du istället fått 5 st av samma marker, men då värda 100 kr styck.

Viktigt: Dessa färgmarker får du inte ta med dig från bordet, eftersom det är bara där de är värda någonting. När du lämnat bordet blir det svårare att bevisa vad de varit värda medan just du spelat. Därför – när du spelat färdigt växlar du tillbaka dina marker mot casinots standardmarker med dealern. Dessa marker kan du växla in mot kontanter i casinots kassa.

Casinots standardmarker med fastställda värden på får du däremot givetvis ta med dig från bordet när du vill, och kan använda dem i de övriga spelen eller närhelst du vill växla tillbaka dem till kontanter i casinots kassa.

Vår personal finns alltid till hands för att förklara spelen för dig. Var inte rädd att fråga om det är något du undrar över. Är du osäker på någonting är du naturligtvis välkommen att vända dig till personalen vid något av våra roulettebord.

Roulette

Roulette är i grunden ett mycket enkelt spel: du satsar på det nummer som du tror ska komma upp härnäst i hjulet. Ett hjul indelat i 37 numrerade fack (1-36 samt en 0:a). Det sätts i rotation, varpå en kula snurras runt inuti hjulet och så småningom hamnar i ett av facken.

Alla spelare som satsat på det numret, eller på en kombination där det numret ingår, vinner. De olika numren är inte arrangerade i ordning på roulettehjulet, utan i en blandning av höga och låga, udda och jämna osv.

Insatsgränser

Vid bord med minsta insats 25 kr är max-insatsen:
Straight-up 1 000 kr
Split 2 000 kr
Street 3 000 kr
Corner 4 000 kr
Six line 6 000 kr
Dozens/columns 12 000 kr
Even chances 18 000 kr

Minimiinsatsen för Dozens/Columns/Even chances är 100 kr.
Minimiinsatsen för grannbets och serier är 50kr.

Vid bord med minsta insats 50 kr är max-insatsen:
Straight-up 2 000 kr
Split 4 000 kr
Street 6 000 kr
Corner 8 000 kr
Six line 12 000 kr
Dozens/columns 24 000 kr
Even chances 36 000 kr

Minimiinsatsen för Dozens/Columns/Even chances är 500 kr.

Vid bord med minsta insats 100 kr är max-insatsen:
Straight-up 3 000 kr
Split 6 000 kr
Street 9 000 kr
Corner 12 000 kr
Six line 18 000 kr
Dozens/columns 36 000 kr
Even chances 54 000 kr

Minsta insats för Dozens/Columns/Even chances är 1000 kr.

Sannolikheten för vinst vid:
Straight-up 2,7%
Split 5,4%
Street 8,1%
Corner 10,8%
Six line 16,2%
Dozens/columns 32,4%
Even chances 48,6%
(Som nämnts tidigare förlorar man bara hälften av sin insats på Even Chances om nollan kommer in. Sannolikheten för att detta inträffar är 2,7 %)

Insatser och utdelningar
Det finns flera olika slag av insatser du kan göra på roulettebordets layout. Givetvis får du om du vill göra flera insatser, på olika ställen på bordet.

Du får satsa även när dealern har satt igång kulan, ända tills det att han/hon annonserar ”inga fler insatser”. Från det ögonblicket får inga insatser läggas till eller ändras.

Enkelnummer
(benämnt numéro plein på franskspråkiga casinon resp. single number eller straight-up på engelskspråkiga): Du placerar din insats i rutan för numret, och vinner det numret vinner du 35 gånger insatsen (du får dessutom alltid behålla din insats vid vinst).

Två nummer
(à cheval resp. split bet): Du placerar din insats på linjen mellan två angränsande nummer på layouten, och vinner något av dem vinner du 17 gånger insatsen.

Rad
(transversale pleine resp. street bet eller trio bet): Du placerar din insats på linjen ute i kanten, och vinner något av de tre numren i den raden vinner du 11 gånger insatsen.

Rad med nollan
(transversale pleine avec zéro resp. zero street bet): Du placerar din insats på en inre linjekorsning vid nollan, och vinner något av numren 0-1-2 (alternativt 0-2-3, beroende på var du placerade insatsen) vinner du 11 gånger insatsen.

Hörn
(carré resp. corner bet): Du placerar din insats på en linjekorsning inne bland numren, och vinner något av de fyra angränsande numren vinner du 8 gånger insatsen.

Hörn med nollan
(carré avec zéro resp. zero corner bet): Du placerar din insats på en yttre linjekorsning i anslutning till nollan, och vinner något av numren 0-1-2-3 vinner du 8 gånger insatsen.

Dubbelrad
(sixain, transversale simple resp. six line): Du placerar din insats på en linjekorsning ute i kanten, och vinner något av de sex numren vinner du 5 gånger insatsen.

Dussin
(douzaine resp. dozen bet): Du placerar din insats på fältet märkt ”1st 12”, och vinner något av numren 1-12 vinner du 2 gånger insatsen. Motsvarande gäller för ”2nd 12” (vinst på 13-24) och ”3rd 12” (vinst på 25-36).

Kolonn
(colonne resp. column bet): Du placerar din insats på något av fälten nedanför en kolumn med 12 nummer, och vinner något av numren i den kolumnen vinner du 2 gånger insatsen.

De enkla chanserna
(les chances simple resp. the outside bets): Dessa utgörs av de sex olika fälten ute på långsidan av bordets layout, och du placerar din insats inuti önskat fält. För samtliga av de enkla chanserna gäller att du vinner jämna pengar, dvs. lika mycket som du satsat. De olika fälten är RED respektive BLACK (rouge/noir, vinst på alla röda respektive alla svarta nummer), ODD respektive EVEN (impair/pair, vinst på alla udda respektive alla jämna nummer) och LOW respektive HIGH (manque/passe, vinst på numren 1-18 respektive 19-36).

Skulle nollan komma upp medan du satsat på en eller flera av de enkla chanserna, får du tillbaka hälften av din insats medan den andra halvan går förlorad till banken. Denna regel brukar internationellt kallas för le partage. Insatsmöjligheterna (A) – (I) benämns les chances multiples på franskspråkiga casinon. På engelskspråkiga casinon räknas även dussin och kolonner till the outside bets, medan de övriga insatsmöjligheterna (A) – (G) benämns the inside bets.

Olika former av roulette
Roulette finns i två huvudformer: den franska med 37 nummer på hjulet (1-36 plus en 0:a) och den amerikanska med 38 nummer på hjulet (1-36 plus två ”nollor”; 0 och 00).

Så spelar du roulette
Ett hjul indelat i 37 numrerade fack (1-36 samt en 0:a) sätts i rotation, varpå en kula snurras runt inuti hjulet och så småningom hamnar i ett av facken: alla spelare som satsat på det numret, eller på en kombination där det numret ingår, vinner. De olika numren är inte arrangerade i ordning på roulettehjulet, utan i en blandning av höga och låga, udda och jämna osv.

Bordet
På bordet vid sidan om hjulet finns en layout med alla de 37 olika numren representerade. Dessutom finns där ett antal andra fält; mer om dessa nedan. Det är på bordet som du placerar dina insatser. Allt satsande sker med marker. Före varje snurrning på hjulet kan du göra en eller flera insatser, genom att placera marker på antingen ett nummer, eller på en linjekorsning mellan olika angränsande nummer, eller på något av de övriga fälten.

Spelet
När du är färdig med dina insatser sätter dealern igång roulettehjulet och kulan. Så småningom stannar kulan på ett nummer på hjulet. Det vinnande numret visas på en särskild display. Alla insatser som omfattar det numret ger vinst. Hur stor din vinst blir beror dels på hur mycket du satsat, dels också på vilken kombination av nummer som du satsat på. Se närmare om de olika insatserna och utdelningarna nedan.

Roulette på Casino Cosmopol
Den form av spelet som erbjuds på Casino Cosmopol är en variant av amerikansk roulette med 36 nummer plus enkel nolla (ingen dubbel nolla således). När du gästar något av våra casinon och spelar roulette kan du antingen använda samma standardmarker som används till övriga spel inne på casinot och som har olika fastställda värden, men helst ska kan du växla till dig de speciella marker som används vid just det roulettebordet. Dessa senare marker är i olika färger, och du får en ”egen” färg när du köper in dig. Detta är för att hjälpa dealern som sköter spelet vid bordet att hålla reda på vilken av spelarna som har satsat vad.

Det finns undre och övre gränser för storleken på respektive insatser du får göra. Dessa insatser anges med en liten skylt på bordet, och kan variera från bord till bord. Observera att maximi- och minimiinsatserna alltid är högre för de så kallade enkla chanserna (se ovan) än vad de är för övriga insatser. Titta på skylten innan du börjar spela, så att du vet att det är insatser som du känner dig komfortabel med.

Om du köper in dig vid roulettebordet måste du ange det värde som du vill att dina egna marker ska gälla för. I praktiken lägger du fram t.ex.  femhundra kronor i marker på bordet, och säger till dealern: ”tjugofemkronorsmarker” (eller vad du nu önskar spela med). Dealern kommer då att anteckna värdet på dina marker på en tavla, och sedan ge dig så många att de motsvarar värdet av ditt inköp, i detta fall 20 st marker, värda 25 kr styck. Hade du sagt ”Hundrakronorsmarker” hade du istället fått 5 st av samma marker, men då värda 100 kr styck.

Viktigt: Dessa färgmarker får du inte ta med dig från bordet, eftersom det är bara där de är värda någonting. När du lämnat bordet blir det svårare att bevisa vad de varit värda medan just du spelat. Därför – när du spelat färdigt växlar du tillbaka dina marker mot casinots standardmarker med dealern. Dessa marker kan du växla in mot kontanter i casinots kassa.

Casinots standardmarker med fastställda värden på får du däremot givetvis ta med dig från bordet när du vill, och kan använda dem i de övriga spelen eller närhelst du vill växla tillbaka dem till kontanter i casinots kassa.

Vår personal finns alltid till hands för att förklara spelen för dig. Var inte rädd att fråga om det är något du undrar över. Är du osäker på någonting är du naturligtvis välkommen att vända dig till personalen vid något av våra roulettebord.

Liknande spel