Våra casinon i Göteborg och Malmö har nu stängt. Tack för de fina åren tillsammans! Läs mer om nedläggningen samt Regeringens promemoria för Casino Cosmopol Stockholm under "Om oss" i huvudmenyn.

  • Svenska
  • English

Texas Hold'em Bonus

Texas Hold’em Bonus är en variant av Texas Hold’em där den största skillnaden är att alla spelarna spelar mot banken.

Spelarna och banken börjar med två mörka kort var och som ska kombineras med fem öppna, gemensamma, kort på bordet för att skapa bästa möjliga pokerhanden med fem kort.

Så spelar du Texas Hold’em Bonus
Minimi-insats är 50 kr på ante och 25 kr på bonusspelet. Bonusspelet gäller på spelarens två första kort och utbetalningarna beskrivs nedan:

E-E: 30 gånger insatsen
E-K (färg): 25 gånger insatsen
E-Q, E-J (färg): 20 gånger insatsen
E-K: 15 gånger insatsen
K-K, Q-Q, J-J: 10 gånger insatsen
E-Q, E-J: 5 gånger insatsen
10-10 till 2-2: 3 gånger insatsen

Pokerhänder
Den internationellt accepterade rangordningen av de olika pokerhänderna är följande, i ordning från lägre till högre:

Fem kort vilka som helst
Handen innehåller inte två kort av samma valör, och inte heller är alla korten i samma färg eller i följd. En sådan hand värderas efter högsta kortet, där ess räknas högst och tvåor lägst. Har både du och dealern likadana högsta kort, avgör det näst högsta kortet och så vidare. Handen E-K-Kn-3-2 slår alltså handen E-K-10-9-8.

Ett par
Två kort av samma valör. Har både du och dealern ett par, vinner det högsta paret. Skulle paren vara lika, avgör det högsta sidokortet. Handen D-D-9-5-4 slår alltså handen D-D-8-7-5. Skulle högsta sidokorten vara lika avgör det näst högsta och så vidare.

Två par
Två olika par. Har både du och dealern två par, vinner den som har det högsta paret. Är dessa lika avgör det näst högsta paret. Skulle både du och dealern ha likadana två par, avgör sidokortet.

Triss (tretal)
Tre kort av samma valör. Skulle både du och dealern ha var sin triss, vinner den högsta trissen.

Straight (stege)
Fem kort i följd, t ex D-Kn-10-9-8. Skulle både du och dealern ha en straight, vinner den högsta straighten. Observera att i en straight får esset räknas även som lägsta kortet om man vill: 5-4-3-2-E är alltså den lägsta möjliga straighten och E-K-D-Kn-10 är den högsta.

Flush (färg)
Fem kort i samma färg. Observera att färgerna är likvärdiga i korrekt poker. Skulle både du och dealern ha en flush, avgör det högsta kortet. Handen E-8-6-5-2 slår alltså K-D-Kn-9-7. Skulle de högsta korten vara lika avgör näst högsta kortet och så vidare.

Kåk (full hand eller fullt hus)
En triss samt ett par. Skulle både du och dealern ha var sin kåk vinner den högsta trissen.

Fyrtal
Fyra kort av samma valör. Skulle både du och dealern ha var sitt fyrtal vinner det högsta av dem.

Straight flush
Fem kort i följd och i samma färg. Liksom med en straight får du räkna esset som lägsta kort.

Royal straight flush
Den högsta möjliga handen i poker, E-K-D-Kn-10 i samma färg. Observera ännu en gång att färgerna är likvärdiga i korrekt poker: en royal straight flush i hjärter är alltså inte högre än en royal i någon annan färg.

Femkortshand
Du får sätta ihop din femkortshand som du vill: bägge hålkorten plus tre valfria kort bland de fem på bordet, eller ett av dina hålkort plus fyra valfria kort på bordet, eller t.o.m. bordets alla fem kort och inget av dina hålkort. Övriga kort saknar betydelse – endast de fem kort du har valt till din hand räknas för dig.

Spelet börjar
Texas Hold’em Bonus spelas vid ett speciellt bord med plats för upp till sju spelare. Framför varje spelare finns fem fält vid vilka du som spelare placerar dina insatser. Fälten är märkta ANTE, FLOP, TURN och RIVER. Det finns också ett fält för en frivillig bonus-insats.

Spelet inleds med att samtliga spelare placerar en ANTE-insats i detta fält på bordet. Vill spelaren lägga en frivillig bonus-insats ska även detta göras innan korten delas ut. Därefter lägger dealern upp fem mörka gemensamma kort på bordet och varje spelare och dealern får två kort var. Spelarna och dealern får sina två kort mörkt, det vill säga med baksidan uppåt. Det är inte tillåtet att visa dem för någon annan. Däremot får du naturligtvis själv titta på dem. Det är inte heller tillåtet att berätta för övriga spelare vilka kort du har fått.

Därefter måste du bestämma dig för om du vill lägga dig, eller om du vill vara kvar i spelet. Om du bedömer att din egen hand sannolikt är chanslös mot dealerns hand lägger du dig (foldar). Då lägger du ner dina kort med baksidan upp bredvid din insatsruta och förlorar därmed din ante-insats. Spelet är då över för din del.
Vill du vara med och spela på dina kort måste du lägga en ny insats i FLOP-fältet. Flop-insatsen måste vara dubbelt så stor som ante insatsen.

När alla har bestämt om de vill vara med eller folda vänder dealern upp de tre första gemensamma korten på bordet (floppen). En ny insatsrunda följer. Varje spelare kan nu välja att lägga en ny insats i TURN-fältet.Turn-insatsen måste vara lika stor som ante-insatsen. Vill du inte satsa på turn kan du i stället välja att checka. Då är du kvar i spelet utan att lägga en ny insats, vilket även betyder att du vinner mindre om din hand i slutet visar sig vara bättre än bankens.

När alla har bestämt om de vill satsa eller checka vänder dealern upp det fjärde gemensamma kortet på bordet (turn). En ny insatsrunda följer. Precis som inför turn får spelarna nu välja om de vill lägga en ny insats i RIVER-fältet eller checka. River-insatsen måste vara lika stor som ante-insatsen.

Det är tillåtet att checka på både turn och river. Det är även tillåtet att checka på turn och satsa på river. När alla har bestämt om de vill satsa eller checka får inte spelarna längre röra sina kort, som måste placeras i den avsedda rutan framför spelaren.

Dealern vänder det femte och sista gemensamma kortet på bordet (river) och bankens kort. Bankens hand jämförs nu med händerna kvar i spel.

Har du som spelare en starkare femkortshand än banken vinner du en gång insatsen på FLOP, TURN och RIVER. Vinner du med stege eller bättre får du även betalt en gång insatsen på ANTE. Har banken en starkare hand förloras ANTE-, FLOP-, TURN- och RIVER-insatserna. Så snart alla vinster utbetalats och förlorade insatser inkasserats sker nästa giv, på samma sätt som ovan.

Insatsgränser
Minimi- och maximiinsatser finns angivna på respektive spelbord.
Vid bord med Ante lägst 50 kr är Ante högst 2 000 kr och Bonus lägst 25 kr och högst 1 000 kr.
Vid bord med Ante lägst 100 kr är Ante högst 4 000 kr och Bonus lägst 50 kr och högst 2 000 kr.

Progressiv jackpot
På våra casino erbjuds spelarna möjligheten att spela på en progressiv jackpot. Den progressiva jackpotten kan, utöver de ovan nämnda vinstutbetalningarna, ge en extra bonusutbetalning för höga pokerhänder.

För att få delta i spelet om jackpotten måste du dock i förväg ha gjort en extra insats, avsedd för just jackpotten. Denna insats läggs i inledningen av varje giv. Dessa extra insatser ”läggs på hög ”och får jackpotten att växa till dess att den utfaller till en spelare som fått en royal straight flush. Under tiden minskas jackpotten dock kontinuerligt genom de mindre bonusar som utfaller. När royal straight flush-jackpot utfallit, börjar jackpotten om från ett fastställt minimibelopp, och får på nytt växa till sig genom de extra insatser som görs ända tills den utfaller nästa gång, och så vidare.

En spelare som har erlagt denna insats och får en tillräckligt hög hand får betalt enligt följande skala:
Royal Flush efter 5 kort 100% av jackpotten
Royal Flush efter 6 kort 25% av jackpotten
Royal Flush efter 7 kort 5% av jackpotten
Community Royal Flush 30 000 kr
Straight Flush 2 500 kr
Fyrtal 1 000 kr
Kåk 100 kr

Jackpottvinster betalas ut oavsett om spelaren har en vinnande eller förlorande hand. En spelare som får någon av ovanstående händer men som i den given inte har gjort den extra insatsen för den progressiva jackpotten, får förstås ingen bonusutbetalning. En spelare som har foldat sin hand har ingen rätt till jackpotten om de gemensamma korten skulle bilda en jackpotthand.

Sannolikhet för olika utfall i poker
I poker används en kortlek med 52 kort. Sannolikheten för att du skall få ett förutbestämt kort är alltså 1/52 om alla korten fortfarande är kvar i leken, eller grovt räknat ungefär 2 %. Detta används för att se vad sannolikheten är att du skall få en viss hand under spelets gång samt för att se vad risken är att dina motspelare kan få sina eventuella händer. När man räknar på hur stor sannolikheten är för att en viss hand skall fås så räknar manbort de kort man ser, det vill säga sina egna samt de övriga synliga korten på bordet.

Har du t.ex. möjlighet att få en stege och det bara saknas ett kort för att den skall bli komplett och det kortet som saknas antingen kan vara det högsta eller det lägsta i stegen (du har 4,5,6,7 och saknar alltså en trea eller en åtta) så räknar man såhär:

Det finns 4 st 3:or och 4 st 8:or dvs totalt 8 möjliga kort som ger dig stege. Sannolikheten för att du skall få stege när nästa kort dras är alltså (grovt räknat) 8 x 2 % = 16 %.

Om du har denna chans när efter att floppen har lagts ut så finns det fortfarande två kort kvar som skall läggas ut och då kan man innan det näst sista kortet läggs dubbla chansen att man skall få stege, men detta gäller ju bara om man teoretiskt fortfarande spelar i den pågående handen även när det sista kortet skall dras.

På motsvarande sätt räknar man på vad sannolikheten är att banken får det kort man misstänker att han eller hon saknar.

Texas Hold'em Bonus

Texas Hold’em Bonus är en variant av Texas Hold’em där den största skillnaden är att alla spelarna spelar mot banken.

Spelarna och banken börjar med två mörka kort var och som ska kombineras med fem öppna, gemensamma, kort på bordet för att skapa bästa möjliga pokerhanden med fem kort.

Så spelar du Texas Hold’em Bonus
Minimi-insats är 50 kr på ante och 25 kr på bonusspelet. Bonusspelet gäller på spelarens två första kort och utbetalningarna beskrivs nedan:

E-E: 30 gånger insatsen
E-K (färg): 25 gånger insatsen
E-Q, E-J (färg): 20 gånger insatsen
E-K: 15 gånger insatsen
K-K, Q-Q, J-J: 10 gånger insatsen
E-Q, E-J: 5 gånger insatsen
10-10 till 2-2: 3 gånger insatsen