Casinot i Göteborg och Malmö har nu stängt sina verksamheter. Vi tackar för de fina åren tillsammans och hälsar er fortsättningsvis varmt välkomna till vårt casino i Stockholm.

 • Svenska
 • English

Etikettsregler för pokerrummet

I vårt arbete att skapa en trevlig atmosfär ber vi alla gäster att iaktta följande riktlinjer. Vi uppmanar alla spelare till ett respektfullt beteende mot alla i pokerrummet för spelets bästa.

Uppträdande

 • Olämpligt uppträdande, exempelvis att vara högljudd, svordomar, hotfullt uppträdande, förolämpningar och dylikt riktade mot andra spelare eller personal accepteras inte.
 • Dispyter som uppstår handhas av Brush.
 • Åskådare får vistas på anvisade platser och ej i anslutning till spelborden.
 • Samtliga stolar reserveras för spelande gäster oavsett om det är spel vid bordet.
 • Dryck, mat och snacks tillåts vid borden men ej på bordet/spelduken.

Spelrelaterade riktlinjer

 • Dealern styr spelet. Agera inte innan dealern uppmanat dig till detta. I synnerhet vid showdown och tilldelning av potten.
 • En foldad hand, verbalt eller genom forward motion ska omedelbart placeras i mucken såvida spelaren inte brutit mot show one show all-regeln.
 • Följande beteende accepteras inte.
  • Att medvetet agera out of turn
  • Att satsa på ett sätt där bettet inte går att urskilja (Don’t splash the pot)
  • Att avtala att checka ned en hand
  • Att avsiktligt sakta ned spelet eller annan spelförstörande handling
 • Poker spelas individuellt. Soft play är förbjudet och anses vara lika allvarligt som samarbete.
 • Spelare är skyldiga att skydda sin hand och andra spelares händer genom att inte titta på dessa.
 • Spelare får inte kommentera eller på annat sätt avslöja foldade händer under pågående giv.
 • Spelare får inte kommentera andra spelares händer om det är fler än två spelare kvar i potten.
 • Spelare får inte kommentera en spelares agerande eller på annat sätt påverka spelet under pågående giv.
 • Det är alla spelares ansvar och skyldighet att påtala om fel person är på väg att få ta del av potten.
 • Samma agerande kan ha olika innebörd beroende på vem det är som agerar, varför den eventuella avsikten hos en regelöverträdare skall tas i beaktande.

Dessa regler finns till för att ge Er en så trevlig upplevelse som möjligt i vårt pokerrum. Vi hälsar alla välkomna och ber Er följa dessa regler för Er, vår och spelets skull. På grund av detta kan brott mot ovanstående i förlängning leda till disciplinära åtgärder eller avvisning från casinot.

Etikettsregler för pokerrummet

I vårt arbete att skapa en trevlig atmosfär ber vi alla gäster att iaktta följande riktlinjer. Vi uppmanar alla spelare till ett respektfullt beteende mot alla i pokerrummet för spelets bästa.

Uppträdande

 • Olämpligt uppträdande, exempelvis att vara högljudd, svordomar, hotfullt uppträdande, förolämpningar och dylikt riktade mot andra spelare eller personal accepteras inte.
 • Dispyter som uppstår handhas av Brush.
 • Åskådare får vistas på anvisade platser och ej i anslutning till spelborden.
 • Samtliga stolar reserveras för spelande gäster oavsett om det är spel vid bordet.
 • Dryck, mat och snacks tillåts vid borden men ej på bordet/spelduken.

Spelrelaterade riktlinjer

 • Dealern styr spelet. Agera inte innan dealern uppmanat dig till detta. I synnerhet vid showdown och tilldelning av potten.
 • En foldad hand, verbalt eller genom forward motion ska omedelbart placeras i mucken såvida spelaren inte brutit mot show one show all-regeln.
 • Följande beteende accepteras inte.
  • Att medvetet agera out of turn
  • Att satsa på ett sätt där bettet inte går att urskilja (Don’t splash the pot)
  • Att avtala att checka ned en hand
  • Att avsiktligt sakta ned spelet eller annan spelförstörande handling
 • Poker spelas individuellt. Soft play är förbjudet och anses vara lika allvarligt som samarbete.
 • Spelare är skyldiga att skydda sin hand och andra spelares händer genom att inte titta på dessa.
 • Spelare får inte kommentera eller på annat sätt avslöja foldade händer under pågående giv.
 • Spelare får inte kommentera andra spelares händer om det är fler än två spelare kvar i potten.
 • Spelare får inte kommentera en spelares agerande eller på annat sätt påverka spelet under pågående giv.
 • Det är alla spelares ansvar och skyldighet att påtala om fel person är på väg att få ta del av potten.
 • Samma agerande kan ha olika innebörd beroende på vem det är som agerar, varför den eventuella avsikten hos en regelöverträdare skall tas i beaktande.

Dessa regler finns till för att ge Er en så trevlig upplevelse som möjligt i vårt pokerrum. Vi hälsar alla välkomna och ber Er följa dessa regler för Er, vår och spelets skull. På grund av detta kan brott mot ovanstående i förlängning leda till disciplinära åtgärder eller avvisning från casinot.