Våra casinon i Göteborg och Malmö har nu stängt. Tack för de fina åren tillsammans! Läs mer om nedläggningen samt Regeringens promemoria för Casino Cosmopol Stockholm under "Om oss" i huvudmenyn.

 • Svenska
 • English

House Rules

Regler i pokerrummet på Casino Cosmopol

 1. Anmälan till Cash games sker personligen till Brush i pokerrummet
 2. Anmälan och betalning till turneringar görs i kassan eller på vår hemsida, www.casinocosmopol.se
 3. Sen anmälan (late registration), till turnering sker hos Brush i pokerrummet i mån av plats. För mer information se specifik turneringsinformation och blindstruktur.
 4. Vi erbjuder Texas Hold’em, Omaha Hold’em samt Dealers choice. Insatsstrukturer är Fixed Limit, No Limit och Pot Limit.
 5. Casinots rake är 5% med cap (tak) 100 kr. På 10/10 gäller 10% på varje påbörjad 50 kr med cap 100 kr. No Flop No Rake.
 6. Endast svenska och engelska får pratas under givarna. Norska och danska tillåts också under givarna såtillvida personal på plats gör bedömningen att detta kan förstås av svenskspråkiga spelare.
 7. Åskådare får endast vistas på anvisade platser.
 8. Det är tillåtet att surfa och skicka sms vid pokerbordet men inte när din hand fortfarande är med i spelet. Om så ändå sker, kan handen förklaras som död, samma regler gäller om du svarar eller pratar i telefonen under pågående hand. Vill du prata i telefon görs det bortanför spelborden. Telefonen måste hållas utanför bordet eller på sargen.
 9. Casino Cosmopol äger rättigheter till bild- och ljudupptagningar samt resultatinformation inom turneringsområdet. Casino Cosmopol har också möjlighet att överlåta dessa rättigheter till en annan part vid varje enskilt tillfälle.
 10. Inköp tillåts endast mellan givarna.
 11. Endast Casino Cosmopols cashmarker får användas.
 12. Endast spelmarker och card cap får finnas på bordet.
 13. ”Table stakes”-regeln tillämpas, endast marker som finns framför spelaren när en giv börjar får användas för den given. Inga marker får tas ur spel så länge spelare deltar i samma parti.
 14. Alla spelmarker måste hållas fullt synliga, högre valörer skall vara lätta att se. Om det skulle förekomma gömda spelmarker får beslut fattas om att de skall tas ur spel eller vara förverkade.
 15. Insatsgränsen kan endast ändras om alla spelare är överens och uppfyller kraven för buy in.
 16. Max en bet och tre höjningar gäller vid fixed limit såvida det inte återstår endast två spelare vid start av insatsrundan. Om en spelare inte kan lägga in en hel insats gäller regeln “half bet no bet”.
 17. I pot limit och no limit måste alla insatser/höjningar vara lika stora eller större än den föregående insatsen/höjningen. Om det här kravet inte uppfylls (p.g.a. all in) innebär detta att satsningen inte öppnas på nytt. All in kan alltid synas.
 18. Om en spelare i no limit och pot limit gör en insats/höjning som är minst hälften av minimuminsatsen eller den höjningen som krävs, är han/hon tvungen att fullfölja insatsen/höjningen till minibeloppet om inget annat sägs.
 19. En live straddle är tillåten och får endast erläggas av den spelare som är först att agera. Straddle ska erläggas innan korten delas ut.
 20. ”One stack per night”-regeln tillämpas.
 21. Spelare har rätt till en rast på 30 min per speldag efter att ha meddelat Brush. Om en spelare lämnar bordet utan att informera personalen, kan platsen gå förlorad.
 22. Byte av plats eller bord måste godkännas av personalen.
 23. Väntelista upprättas vid fullt bord och ledig plats reserveras i fem (5) minuter.
 24. En spelare som vill byta till ett annat bord med samma spel och limit kan sättas på transferlista. Transfer är möjlig om bordet som spelare vill från har minst sju (7) spelare kvar. Brush ska alltid godkänna transfer.
 25. Vid transfer till ett annat bord med samma insatsstruktur och samma limit ska spelare ha samma stack dock minst bordets minimum buy in.
 26. Den spelare som erbjuds en plats vid ett annat bord, får spela i det ursprungliga partiet i ytterligare en giv innan han/hon flyttar på sig.
 27. Privata bord erbjuds vid 50/50 PLO/DC eller 100/100 TNL och högre. Spelarna för bordet anmäls med namn och tid för start av bordet. Från att första handen spelas har spelarna på listan 60 minuter att ta sin plats, detta måste ske personligen. Är spelaren inte där inom tidsramen försvinner denna från bordet/listan. Antalet spelare och minimumgräns för inköp bestäms vid öppning av bordet och följs hela kvällen. Lämnar någon spelare så kan bordet fortsätta shorthanded utan att nya spelare placeras på bordet. Om nya spelare ska placeras sker det från ordinarie kölista.
 28. String bets är ej tillåtet (höjning måste göras i en rörelse om inte spelare har tydligt uttalat höjningen).
 29. Actions gjorda innan det är spelarens tur, action out of turn, är bindande och spelaren förlorar sin rätt att satsa/höja under den insatsrundan. Detta gäller då det är fler än två aktiva spelare kvar i handen. Vid heads up har första spelaren möjlighet att betta mindre än vad den andra spelaren lagt in, varpå den spelaren måste ta tillbaka hela beloppet och kan då endast syna eller lägga sig (checkar första spelaren eller bettar mer står hela bettet kvar).
 30. Att folda när det inte finns en insats (t.ex. check framför eller är först att agera) eller folda out of turn är en bindande fold och anses spelförstörande och kan resultera i en penalty.
 31. Verbala actions är bindande.
 32. Korten foldas omedelbart om spelare inte sitter på sin plats när dealern avslutar grundgiven.
 33. Spelaren måste sitta ner under pågående hand. Lämnar spelaren sin plats kan handen förklaras död.
 34. Spelaren är ansvarig för att skydda sina egna kort.
 35. Spelarna måste hålla sina spelkort fullt synliga.
 36. ”Show one show all”-regeln tillämpas. Alla har rätt till samma information.
 37. “One player to a hand”-regeln tillämpas. Korten får inte visas till andra spelare innan showdown (oavsett om denna spelare är med i handen eller inte).
 38. Vid showdown måste alla kort visas för att göra anspråk på potten. Det är spelarnas ansvar att bistå dealern med att läsa handen.
 39. En synad hand skall visas omedelbart och får endast muckas om annan vinnande hand redan visats.
 40. Det är inte tillåtet att titta genom mucken eller de överblivna spelkorten.
 41. Regler för missed blinds tillämpas.
 42. Ny spelare måste betala new players blind alternativt invänta big blind.
 43. Inga uppgörelser om delad pott får göras i cash game.
 44. Det är inte tillåtet att komma överens om att checka ner en hand när en eller flera spelare är all in.
 45. Brush/ledning har rätt att kontrollera spelares kort när som helst.
 46. Brush/ledning har rätt att flytta spelare alternativt döma ut händer vid misstanke om samarbete.
 47. En showdown för tidigt kan orsaka död hand.
 48. När spelaren spelar en hand utan att titta på hålkorten har spelaren ansvar för att han/hon inte har ett ogiltigt spelkort som kommer att förorsaka en död hand.
 49. Det är spelarens ansvar att han/hon har rätt antal spelkort för det aktuella spelet.
 50. Fel eller oegentligheter ska påtalas omedelbart. Eventuella fördröjningar kan påverka domslutet.
 51. Brush/ledning ska i första hand se till spelets bästa i sitt beslutsfattande. Ovanliga händelser kan vid vissa tillfällen leda till ett beslut som inte följer det skrivna regelverket till 100%, men beslutet skall tas ”in fairness of the game”.
 52. Brush/ledningens beslut är slutgiltigt.

House Rules

Regler i pokerrummet på Casino Cosmopol

 1. Anmälan till Cash games sker personligen till Brush i pokerrummet
 2. Anmälan och betalning till turneringar görs i kassan eller på vår hemsida, www.casinocosmopol.se
 3. Sen anmälan (late registration), till turnering sker hos Brush i pokerrummet i mån av plats. För mer information se specifik turneringsinformation och blindstruktur.
 4. Vi erbjuder Texas Hold’em, Omaha Hold’em samt Dealers choice. Insatsstrukturer är Fixed Limit, No Limit och Pot Limit.
 5. Casinots rake är 5% med cap (tak) 100 kr. På 10/10 gäller 10% på varje påbörjad 50 kr med cap 100 kr. No Flop No Rake.
 6. Endast svenska och engelska får pratas under givarna. Norska och danska tillåts också under givarna såtillvida personal på plats gör bedömningen att detta kan förstås av svenskspråkiga spelare.
 7. Åskådare får endast vistas på anvisade platser.
 8. Det är tillåtet att surfa och skicka sms vid pokerbordet men inte när din hand fortfarande är med i spelet. Om så ändå sker, kan handen förklaras som död, samma regler gäller om du svarar eller pratar i telefonen under pågående hand. Vill du prata i telefon görs det bortanför spelborden. Telefonen måste hållas utanför bordet eller på sargen.
 9. Casino Cosmopol äger rättigheter till bild- och ljudupptagningar samt resultatinformation inom turneringsområdet. Casino Cosmopol har också möjlighet att överlåta dessa rättigheter till en annan part vid varje enskilt tillfälle.
 10. Inköp tillåts endast mellan givarna.
 11. Endast Casino Cosmopols cashmarker får användas.
 12. Endast spelmarker och card cap får finnas på bordet.
 13. ”Table stakes”-regeln tillämpas, endast marker som finns framför spelaren när en giv börjar får användas för den given. Inga marker får tas ur spel så länge spelare deltar i samma parti.
 14. Alla spelmarker måste hållas fullt synliga, högre valörer skall vara lätta att se. Om det skulle förekomma gömda spelmarker får beslut fattas om att de skall tas ur spel eller vara förverkade.
 15. Insatsgränsen kan endast ändras om alla spelare är överens och uppfyller kraven för buy in.
 16. Max en bet och tre höjningar gäller vid fixed limit såvida det inte återstår endast två spelare vid start av insatsrundan. Om en spelare inte kan lägga in en hel insats gäller regeln “half bet no bet”.
 17. I pot limit och no limit måste alla insatser/höjningar vara lika stora eller större än den föregående insatsen/höjningen. Om det här kravet inte uppfylls (p.g.a. all in) innebär detta att satsningen inte öppnas på nytt. All in kan alltid synas.
 18. Om en spelare i no limit och pot limit gör en insats/höjning som är minst hälften av minimuminsatsen eller den höjningen som krävs, är han/hon tvungen att fullfölja insatsen/höjningen till minibeloppet om inget annat sägs.
 19. En live straddle är tillåten och får endast erläggas av den spelare som är först att agera. Straddle ska erläggas innan korten delas ut.
 20. ”One stack per night”-regeln tillämpas.
 21. Spelare har rätt till en rast på 30 min per speldag efter att ha meddelat Brush. Om en spelare lämnar bordet utan att informera personalen, kan platsen gå förlorad.
 22. Byte av plats eller bord måste godkännas av personalen.
 23. Väntelista upprättas vid fullt bord och ledig plats reserveras i fem (5) minuter.
 24. En spelare som vill byta till ett annat bord med samma spel och limit kan sättas på transferlista. Transfer är möjlig om bordet som spelare vill från har minst sju (7) spelare kvar. Brush ska alltid godkänna transfer.
 25. Vid transfer till ett annat bord med samma insatsstruktur och samma limit ska spelare ha samma stack dock minst bordets minimum buy in.
 26. Den spelare som erbjuds en plats vid ett annat bord, får spela i det ursprungliga partiet i ytterligare en giv innan han/hon flyttar på sig.
 27. Privata bord erbjuds vid 50/50 PLO/DC eller 100/100 TNL och högre. Spelarna för bordet anmäls med namn och tid för start av bordet. Från att första handen spelas har spelarna på listan 60 minuter att ta sin plats, detta måste ske personligen. Är spelaren inte där inom tidsramen försvinner denna från bordet/listan. Antalet spelare och minimumgräns för inköp bestäms vid öppning av bordet och följs hela kvällen. Lämnar någon spelare så kan bordet fortsätta shorthanded utan att nya spelare placeras på bordet. Om nya spelare ska placeras sker det från ordinarie kölista.
 28. String bets är ej tillåtet (höjning måste göras i en rörelse om inte spelare har tydligt uttalat höjningen).
 29. Actions gjorda innan det är spelarens tur, action out of turn, är bindande och spelaren förlorar sin rätt att satsa/höja under den insatsrundan. Detta gäller då det är fler än två aktiva spelare kvar i handen. Vid heads up har första spelaren möjlighet att betta mindre än vad den andra spelaren lagt in, varpå den spelaren måste ta tillbaka hela beloppet och kan då endast syna eller lägga sig (checkar första spelaren eller bettar mer står hela bettet kvar).
 30. Att folda när det inte finns en insats (t.ex. check framför eller är först att agera) eller folda out of turn är en bindande fold och anses spelförstörande och kan resultera i en penalty.
 31. Verbala actions är bindande.
 32. Korten foldas omedelbart om spelare inte sitter på sin plats när dealern avslutar grundgiven.
 33. Spelaren måste sitta ner under pågående hand. Lämnar spelaren sin plats kan handen förklaras död.
 34. Spelaren är ansvarig för att skydda sina egna kort.
 35. Spelarna måste hålla sina spelkort fullt synliga.
 36. ”Show one show all”-regeln tillämpas. Alla har rätt till samma information.
 37. “One player to a hand”-regeln tillämpas. Korten får inte visas till andra spelare innan showdown (oavsett om denna spelare är med i handen eller inte).
 38. Vid showdown måste alla kort visas för att göra anspråk på potten. Det är spelarnas ansvar att bistå dealern med att läsa handen.
 39. En synad hand skall visas omedelbart och får endast muckas om annan vinnande hand redan visats.
 40. Det är inte tillåtet att titta genom mucken eller de överblivna spelkorten.
 41. Regler för missed blinds tillämpas.
 42. Ny spelare måste betala new players blind alternativt invänta big blind.
 43. Inga uppgörelser om delad pott får göras i cash game.
 44. Det är inte tillåtet att komma överens om att checka ner en hand när en eller flera spelare är all in.
 45. Brush/ledning har rätt att kontrollera spelares kort när som helst.
 46. Brush/ledning har rätt att flytta spelare alternativt döma ut händer vid misstanke om samarbete.
 47. En showdown för tidigt kan orsaka död hand.
 48. När spelaren spelar en hand utan att titta på hålkorten har spelaren ansvar för att han/hon inte har ett ogiltigt spelkort som kommer att förorsaka en död hand.
 49. Det är spelarens ansvar att han/hon har rätt antal spelkort för det aktuella spelet.
 50. Fel eller oegentligheter ska påtalas omedelbart. Eventuella fördröjningar kan påverka domslutet.
 51. Brush/ledning ska i första hand se till spelets bästa i sitt beslutsfattande. Ovanliga händelser kan vid vissa tillfällen leda till ett beslut som inte följer det skrivna regelverket till 100%, men beslutet skall tas ”in fairness of the game”.
 52. Brush/ledningens beslut är slutgiltigt.