Våra casinon i Göteborg och Malmö har nu stängt. Tack för de fina åren tillsammans! Läs mer om nedläggningen samt Regeringens promemoria för Casino Cosmopol Stockholm under "Om oss" i huvudmenyn.

  • Svenska
  • English

Ordlista för poker

Här har vi samlat de allra vanligaste pokertermerna, såväl svenska som engelska, som vi använder på våra casinon.

Terminologi / Actions

Betta / Satsa – Att göra en insats genom att placera spelmarker över linjen.

Checka / Knacka – Att avstå från att satsa eller höja just då, men att samtidigt ändå vara kvar i potten.

Folda / Lägga sig – Att ge upp en hand och avstå från alla rättigheter till potten.

Höja – Att göra en insats som är större än de insatser som tidigare har placerats.

Syna – Att matcha (dvs. göra en lika stor) insats som en annan spelare har gjort.

 

Ordlista

Add on (tillköp med villkor) – Ett tillköp som bara kan göras en gång under turneringen.

Action – En sådan bindande verbal eller icke-verbal handling som att lägga sig, satsa, syna eller höja.

Aktiv spelare – En spelare som håller en hand och fortfarande är med i potten.

All in – När en spelare har satsat alla marker på bordet i potten.

Ante – En obligatorisk insats som alla spelare vid bordet gör innan spelkorten delas ut.

Anti-stalling – Att undvika att något bord väntar ut tiden. Man väljer då en beräkningsmetod som får fram hur många händer som ska spelas de sista 10 minuterna i en turnering som ska brytas för dagen.

Backdoor draw – När två eller flera spelkort behövs för att göra handen komplett.

Bad beat – Att förlora en stark hand mot en ännu bättre hand.

Balansering – Åtgärden att en spelare flyttas från ett bord till ett annat för att åstadkomma balans mellan borden.

Blinds/Mörkar – En obligatorisk insats som görs av en eller flera spelare i spel som spelas med knapp. Detta görs innan några spelkort delas ut.

Bluff – Att satsa eller höja med en hand som sannolikt inte är den bästa handen, i förhoppning om att de andra spelarna inte synar och således vinna potten.

Bordet – Betecknar i Hold’em spel namnet för alla fem gemensamma kort i mitten av bordet.

Boxed card – Ett spelkort med framsidan vänd åt fel håll i kortleken.

Bordsbrytning – När ett pokerspel upphör antingen frivilligt eller ofrivilligt, och spelarna tilldeleas nya platser.

Bridge Rank Order (BRO) –
Rankningsordning för färgerna, från den lägsta till den högsta: Klöver, Ruter, Hjärter, Spader.

Bring in – En annan term för den tvångsinsats (Forced bet), som är en obligatorisk insats som används för att öppna den första insatsrundan i Sjukortsstötpoker.

Brush – En inspektor i pokerrummet.

Bullet – Ett ess.

Bränt kort – Ett spelkort som tas bort från kortleken med framsidan nedåt, innan några ytterligare spelkort delas ut.

Button/Knapp – En markör som används för att markera den spelare som skulle ha skött utdelningsproceduren, om dealern inte tillhandahållts av casinot. Efter varje hand flyttas knappen medsols runt bordet.

Buy in – Beloppet som krävs för deltagande i ett pokerspel. För alla pokertyper finns specifika minimikrav för inköp.

Cap/Tak – Maximum.

Cap card – Ett föremål som används för att skydda handen.

Case card – Det sista spelkortet med särskild rank som återstår i kortleken.

Checkhöjning – Att först checka och därefter höja när en insats placeras av en annan spelare.

Cold deck – En kortlek som har manipulerats.

Collusion – Fusk där två eller fler personer samarbetar vid pokerbordet.

Colour up / Chip up – Växla bort spelmarker med lägst valör från en turnering.

Community card / Gemensamt kort – Ett spelkort som delas ut med framsidan uppåt i mitten av bordet och delas av alla aktiva spelare.

Dealer’s Choice – En pokervariant där den spelare som har knappen har rätt att avgöra vilket spel som skall spelas utifrån de i förväg överenskomna alternativen.

Deuce – En benämning för två.

Dra dött – Fortsätta att vara med i en hand där man inte kan vinna potten.

Död blind – En blind som har gjorts av en spelare, men som omedelbart betraktas som en del av potten.

Död hand – En hand som inte längre deltar i spelet.

Död knapp – En knapp som placeras framför en stol som just då inte är upptagen av en aktiv spelare.

Döda pengar – Synade pengar som tillhör en spelare som inte längre har en spelande hand.

Dörrkort – I Sjukortsstötpoker det spelkort med framsidan vänd uppåt som delas ut under grundgiven.

Ett par – Två spelkort av samma valör.

Femte gatan – I Hold’em det femte gemensamma kortet som delas ut på bordet, och i stötpoker det femte kortet som delas ut till vardera spelare.

Fjärde gatan – I Hold’em det fjärde gemensamma kortet som delas ut på bordet, och i stötpoker det fjärde kortet som delas ut till vardera spelare.

Flop – I Hold’em de första tre gemensamma spelkorten som delas ut på bordet.

Freezeout – Turnering där återinköp inte tillåts.

Färg – Fem kort i samma färg.

Färgstege – Fem kort i följd och i samma färg.

Gratiskort – En insatsrunda där ingen av spelarna satsar, och det nästa kortet delas ut ”gratis”.

Gut shot / Hålstegedrag – Ett drag för att få stege som saknar ett specifikt kort i mitten, t.ex. 3, 4, 6 och 7.

Heads up – När bara två spelare deltar i spelet.

High card / Högt kort – En hand som utgörs av fem fristående spelkort som inte är i svit och inte i samma färg.

Hålkort – Spelarens egna kort som delas ut utan att framsidan visas.

Implicita odds – En matematisk beräkning som spelare gör när de beslutar sig för att syna eller inte. Baserat på den summa som de kan vinna (potentiell och faktisk) om kombinationen inträffar, mot den summa som de kommer att förlora om kombinationen inte inträffar.

Initial deal / Grundgiv – De spelkort som delas ut till spelarna före den första insatsrundan.

Kicker / Sidokort – Ett sidokort som används vid pokerkombinationerna ett par, två par, triss eller fyrtal, för att göra en pokerhand på fem (5) kort komplett.

Klädda kort – Alla kungar, damer och knektar.

Kupera – Åtgärden att dela upp en kortlek och placera kortlekens under hälft på den övre.

Kåk – En pokerkombination som består av en triss och ett par.

Lady – En benämning för en dam.

Live card / Levande kort – En term som mer används i stötpoker. Det är ett spelkort som inte är synligt på bordet som spelaren förmodar fortfarande är tillgängligt.

Loose game – Ett spel med en mängd insatser, där spelarna skapar stora potter med många deltagare.

Muck – Det området där dealern placerar alla foldade kort och som är beläget precis ovanför floatens högra hörn.

Mörkpoker – Partier i vilka samtliga spelkort delas ut med framsidan vänd nedåt.

Mörkt kort – Spelkort som delas ut utan att framsidan visas.

Nötter – Den för tillfället bästa möjliga handen i spelet.

Open-ended / Öppet stegdrag – Fyra spelkort i ordningsföljd som skulle kunna kompletteras till en stege i någondera änden.

Pocket par – En term som avser ett par som en spelare har fått vid grundgiven.

Pop – Slang för att höja potten.

Pott – Spelarnas sammanlagda insatser.

Pot odds – En term som spelarna menar när de pratar om beloppet som just då ligger i potten i förhållande till beloppet det kommer att kosta honom / henne att syna.

Rabbit hunting – När en spelare begär att få se nästa spelkort om handen hade spelats vidare.

Railbird – En åskådare som vanligtvis iakttag spelet.

Rake – En procentandel av potten som dealern tar i avgift för casinot.

Rebuy / Återinköp – Att lägga till spelmarker till sin stack.

Reraise / Kontrahöja – Att höja en tidigare höjning.

River – i Hold’em-spel det femte spelkortet på bordet, och även den sista insatsrundan.

Rock – En term som beskriver en spelare som spelar ytterst försiktigt, tight, och som nästan aldrig varierar sitt spel.

Rolled up – En term som används i Sjukortstötpoker och avser en triss som en spelare har fått sig tilldelad med sina första tre spelkort.

Royal flush – Den högst rankade handen i poker med fem spelkort i följd och i samma färg, som börjar med tio och som slutar med ess. En Straight flush (stege) till ess.

Run it Twice – En utökning av spelet som innebär att man spelar samma hand på flera olika uppsättningar av community cards, så kallade brädor.

Rush – En spelare sägs vara i en ”rush” om han/hon har vunnit flera händer efter varandra under en relativt kort tidsperiod.

Sandbag – Att spela sin hand försiktigt och att vänta till senare under given för att vis asin styrka genom att satsa eller höja.

Scare card – Ett öppet spelkort som ger intryck av att det hade kunnat kompettera en stark hand.

Set – Benämning för triss.

Shill – En spelare som är anställd av ett casino för att hjälpa till att sätta igång spelen.

Short-handed – Ett pokerspel med bara ett fåtal spelare.

Showdown – Börjar efter den sista insatsrundan i alla pokerspel för att avgöra vem som vinner potten.

Sing up / Anmälan – Att registrera sig för kontantspel eller en turnering.

Sjunde gatan – Det sista spelkortet som delas ut till spelarna i Sjukortsstötpoker, och den sista insatsrundan.

Sjätte gatan – Det sjätte spelkortet som delas ut till spelarna i Sjukortsstötpoker, och den fjärde insatsrundan.

Softplay – Att inte försöka maximera sin vinst genom att stasa eller höjs en annan spelare på grund av icke spelrelaterade anledningar, ofta en personlig relation. Kan även vara anti-stalling, eller att medvetet fördröja spelet i turneringar i syfte att undvika att lägga in blinds.

Steaming / Tilt – En spelare som spelar okontrollerbart, mestadels på grund av att han/hon förlorat i tidigare partier.

Stege – Fem kort i följd, men inte i samma färg.

Straddle – En extra insats som spelaren gör frivilligt innan initial deal.

Suited – Spelkort i samma färg: används för att beskriva hålkortskombinationer i samma färg i Hold’em-spel och stötpoker.

Tapped out / Gul – Om en spelare har förlorat alla sina pengar och lämnar bordet.

Tell – En spelares karaktäristiska egenskap, manér, vana eller uppträdande som avslöjar värdet på hans/hennes hand.

Tight game – Motsatsen till loose game: få insater/spelare i potten, och potterna är vanligtvis små.

Topp par – I Hold’em-spel ett par som är lika med det högsta kortet på bordet.

Transfer list – En lista för spelare som begär att få flytta till ett annat bord med samma spel och gräns.

Triss – Tre kort i samma valör.

Turn – I Hold’em-spel det fjärde spelkortet på bordet.

Två par – Två olika par på samma hand.

Waiting list / Väntelista – En lista för spelarna som väntar på att få en plats till ett pokerspel.

Öppet kort – Spelkort som delas ut med framsidan uppåt.

Öppet par – Ett par (en kombination) som är synligt för alla spelare.

Överkort – I Hold’em-spel är detta ett spelkort som är högre än något annat kort på bordet. I stötpoker är detta ett spelkort som är högre än valören på en annan spelares öppna kort.

Överspelare – en spelare som spelar på en upptagen plats under en begränsad tid. T.ex. när den ordinarie spelaren är på lunch.

Ordlista för poker

Här har vi samlat de allra vanligaste pokertermerna, såväl svenska som engelska, som vi använder på våra casinon.