Mitt casino Välj casino

  • Svenska
  • English

Carded Play

Nu inför Casino Cosmopol ”Carded Play” på allt automatspel. Det innebär att du behöver ett medlemskort (guld) eller årskort (silver) för att kunna spela på våra spelautomater.

Hur får jag ett kort?
Ett medlemskort eller årskort får du när du betalar entré/årsavgift i vår entré.

Varför måste jag ha ett kort för att kunna spela?
Vi på Casino Cosmopol har en särskild omsorg om dig som gäst, men håller också en hög standard i att leva upp till de krav som spellagstiftningen ställer på oss som licensierad aktör på den svenska spelmarknaden. Vi arbetar ständigt för att höja servicenivån för våra gäster och därmed också nöjet i att spela.

Hur använder jag kortet?
Sätt in ditt kort i kortläsaren som sitter bredvid den lilla skärmen på spelautomaten. När du gjort det kan du stoppa i sedlar eller tickets i sedelläsaren för att börja spela.

Kortet sitter kvar i kortläsaren så länge du fortsätter spela.

När du gör cash out eller collect för att överföra kvarvarande krediter till en ticket, kommer ditt kort automatiskt att matas ut.

Om du spelar slut på dina krediter kan du även mata ut kortet genom att trycka på mata ut kort på den lilla skärmen.

Kom ihåg att ditt kort är personligt och ta därför med det för att kunna spela på en annan spelautomat eller nästa gång du besöker oss. Skulle du glömma ditt kort hemma eller tappa bort det kontaktar du bara receptionen så får du ett nytt kort.

Carded Play

Nu inför Casino Cosmopol ”Carded Play” på allt automatspel. Det innebär att du behöver ett medlemskort (guld) eller årskort (silver) för att kunna spela på våra spelautomater.

Hur får jag ett kort?
Ett medlemskort eller årskort får du när du betalar entré/årsavgift i vår entré.

Varför måste jag ha ett kort för att kunna spela?
Vi på Casino Cosmopol har en särskild omsorg om dig som gäst, men håller också en hög standard i att leva upp till de krav som spellagstiftningen ställer på oss som licensierad aktör på den svenska spelmarknaden. Vi arbetar ständigt för att höja servicenivån för våra gäster och därmed också nöjet i att spela.

Hur använder jag kortet?
Sätt in ditt kort i kortläsaren som sitter bredvid den lilla skärmen på spelautomaten. När du gjort det kan du stoppa i sedlar eller tickets i sedelläsaren för att börja spela.

Kortet sitter kvar i kortläsaren så länge du fortsätter spela.

När du gör cash out eller collect för att överföra kvarvarande krediter till en ticket, kommer ditt kort automatiskt att matas ut.

Om du spelar slut på dina krediter kan du även mata ut kortet genom att trycka på mata ut kort på den lilla skärmen.

Kom ihåg att ditt kort är personligt och ta därför med det för att kunna spela på en annan spelautomat eller nästa gång du besöker oss. Skulle du glömma ditt kort hemma eller tappa bort det kontaktar du bara receptionen så får du ett nytt kort.