Mitt casino Välj casino

  • Svenska
  • English

Blindstrukturer

Här hittar ni information om strukturerna för våra turneringstyper.

Texas NL
Avgift: 150 kr + 200 kr
Startstack: 20 000
Sen registrering en timme och Re-entry fram till rast

Texas NL+PLO
Avgift: 300 kr
Startstack: 30 000
Sen registrering en timme och Re-entry fram till rast

Blindstruktur Texas NL


Rebuy

Avgift: 200 kr
Unl. + Add on 10 000
Startstack: 4 000
Sen registrering en timme och Rebuy fram till rast

Rebuy Satellit
Avgift: 150 kr
Over the Bar
Startstack: (3x rebuy)/10 000 (3x rebuy)/15 000 (1x rebuy)
Sen registrering en timme och Rebuy fram till rast

Rebuy Madness
Avgift: 200 kr
Rebuy over the bar + 1 x Add on 3 000
Startstack: 2 000
Sen registrering en timme och Rebuy fram till rast

Blindstruktur Rebuy


After Work Turbo och vanlig Turbo

Avgift: 100 kr
Startstack: 10 000
Sen registrering och Re-entry en timme

Weekend Turbo DS
Avgift: 150 kr
Startstack: 30 000
Sen registrering en timme och Re-entry fram till rast

Blindstruktur Turbo


PLO (Pot-Limit Omaha)

Avgift: 150 kr
Startstack: 20 000
Sen registrering en timme och Re-entry fram till rast

PLO/NL SH
Avgift: 200 kr
Startstack: 25 000
Sen registrering en timme och Re-entry fram till rast

Blindstruktur PLO

Blindstrukturer

Här hittar ni information om samt strukturerna för våra turneringstyper.
De börjar att gälla den 1 maj och framåt.